Câu hỏi thường gặp

logo

Quick Link theo nhu cầu

Quản lý menu truy cập nhanh

App Menu

– Truy cập Web & App –> Media / Video –> chọn vị trí APP.MENU –> Click “Hiển thị” để xem danh sách menu
App Menu 1
– Click “Thêm mới” để thêm mới menu, click “Sửa” để sửa banner
App Menu 2
(1) Nhập tên menu
(2) Nhập link menu theo hướng dẫn góc phải dưới
(3) Chọn ảnh menu từ máy tính. Kích thước ảnh 200×90 px

Cùng chuyên mục

// //