Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Bài viết Ưu đãi

Uudaiapp1

Truy cập Web & App –> Media/Video –> chọn cate Ưu đãi app –> Click Hiển thị

Uudaiapp

– Click “Thêm mới” để thêm bài viết mới, click “Sửa” để sửa nội dung bài viết

Sale

 

(1) Nhập tên bài viết của blog
(2) Gắn link vi trị hiển thị của bài viết trên app

Chọn Notiđể hiển thị hướng dẫn nhúng link vi trí, sau chọn vị trí hiển thị vui lòng xóa ‘ …’
(3) Ảnh và ảnh phụ của bài viết

(4) Mô tả bài viết
+ Click icon Icon Upload Anh để upload ảnh vào chi tiết bài viết

Chọn ảnh đại diện của bài viết từ máy tính. Kích thước 500×300 px

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //