Bảng giá dịch vụ EZS

Lưu ý : Chi phí dưới chưa bao gồm Thuế & chi phí thiết bị đi kèm. Liên hệ để biết thêm về các chương trình ưu đãi.

logo
EZS - Phần mềm quản lý SPA
Tổng chi phí
81.600.000
Năm đầu tiên
Tổng chi phí
6.000.000
Năm tiếp theo

Phần mềm, APP Android & IOS, Website

Phần mềm quản lý spa, App khách hàng thương hiệu riêng 2 phiên bản android và IOS, Khởi tạo website giới thiệu Spa/ thẩm mỹ viện với tên miền riêng

Năm đầu
75.000.000
Năm tiếp theo
Miễn phí
Năm đầu
300.000
Năm tiếp theo
300.000
Phí chứng chỉ bảo mật tên miền - SSL
Năm đầu
300.000
Năm tiếp theo
300.000
Phí tài khoản AppStore, CH Play - 125$ / 1 năm

Miễn phí duy trì app trên tài khoản chung của công ty EZS

Năm đầu
3.000.000
Năm tiếp theo
2.400.000
Năm đầu
3.000.000
Năm tiếp theo
3.000.000