Bảng giá dịch vụ EZS

Lưu ý : Chi phí dưới chưa bao gồm Thuế & chi phí thiết bị đi kèm. Liên hệ để biết thêm về các chương trình ưu đãi.

logo
EZS - Phần mềm quản lý SPA
Tổng chi phí
81.600.000 81.600.000
Năm đầu tiên
Tổng chi phí
6.000.000 6.000.000
Năm tiếp theo

Phần mềm, APP Android & IOS, Website

Phần mềm quản lý spa, App khách hàng thương hiệu riêng 2 phiên bản android và IOS, Khởi tạo website giới thiệu Spa/ thẩm mỹ viện với tên miền riêng

Năm đầu
30.000.000
75.000.000
Năm tiếp theo
Miễn phí
Năm đầu
300.000
Năm tiếp theo
300.000
Phí chứng chỉ bảo mật tên miền - SSL
Năm đầu
Miễn phí
300.000
Năm tiếp theo
Miễn phí
300.000
Phí tài khoản AppStore, CH Play - 125$ / 1 năm

Miễn phí duy trì app trên tài khoản chung của công ty EZS

Năm đầu
Miễn phí
3.000.000
Năm tiếp theo
Miễn phí
2.400.000
Năm đầu
3.000.000
Năm tiếp theo
3.000.000
// //