Hành chính nhân sự

logo

Bảng lương chi tiết

Truy cập theo đường dẫn Kế toán/ HCNS -> Bảng lương

19

Sau khi truy cập vào phần Bảng lương -> Chọn tab Bảng lương
Ở phần này bạn cần chọn nhân viên và tháng để xem chi tiết bảng lương của nhân viên tại tháng đó

23

Bảng lương chi tiết của nhân viên hiển thị đầy đủ các hạng mục như :

  • Lương cơ bản – phụ cấp
  • Khoản thưởng, khoản phạt, …
  • Lương làm buổi dịch vụ : Hiển thị thời gian, làm cho khách hàng nào, giá trị từng buổi
  • Hoa hồng bán hàng : Giá trị thụ hưởng ở từng đơn hàng
  • Tạm ứng, hoàn ứng : Giá trị và nguyên nhân
  • Thưởng doanh số : Thống kê doanh số của nhân viên và tổng hợp theo giá trị đã được setup sẵn

27

28

29

Hệ thống sẽ tổng hợp từng hạng mục để thống kê ra giá trị lương dự kiến của nhân viên trong tháng, Giá trị công ty giữ lương (nếu có), Giá trị đã tạm ứng, …

30

Sau khi tổng hợp được lương thì cuối tháng kế toán chỉ cần check lại 1 lượt chính xác và thực hiện trả lương cho nhân viên, có thể lưu file excel bảng lương chi tiết của nhân viên để đối chiếu trực tiếp với nhân viên
Lưu ý :

  • Kế toán có thể thực hiện trả lương nhiều lần, với trường hợp này thì sẽ thực hiện nhập đúng giá trị trả từng lần trong ô Số tiền trả. Việc trả lương sẽ hoàn thành khi kế toán thực hiện trả hết số tiền dự kiến lương của nhân viên
  • Chọn phương thức khi trả lương, nếu không chọn hệ thống sẽ mặc định là tiền mặt

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //