Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Banner quảng cáo

Quản lý banner top trang chủ app

Banner App

– Vào phần mềm truy cập Web & App –> Media / Video –> chọn vị trí App.Banner –> click “Hiển thị” để xem danh sách các banner
Banner App 1
– Click “Thêm mới” để thêm mới, click “sửa” để chỉnh sửa banner
Banner App 2
(1) Nhập tên banner
(2) Nhập link khi khách hàng chọn vào banner theo hướng dẫn bên góc phải dưới
(3) Chọn ảnh banner từ máy tính. Kích thước ảnh 800px * chiều cao tùy ý

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //