Sử dụng phần mềm

logo

Báo cáo kinh doanh

 
Phần mềm cung cấp hệ thống báo cáo chuyên nghiệp đặc thù cho các đơn vị SPA/Thẩm mỹ viện
Giúp cho người quản lý thống kê được các thông tin quan trọng để đưa ra các chiến lược kinh doanh một cách hợp lý
Truy cập theo link Báo cáo -> Hoạt động
Tổng hợp các báo cáo và chức năng

 • Báo cáo ngày : Thống kê tổng quan tất cả hoạt động phát sinh trong ngày
 • Về Khách hàng
  • Tổng quan khách hàng : Danh sách khách hàng trên hệ thống
  • Chi tiêu : Danh sách khách hàng và tổng chi tiêu, có thể lọc theo 1 khoảng thời gian
  • Sử dụng dịch vụ : Khách hàng sử dụng dịch vụ, có thể lọc theo 1 khoảng thời gian
  • Dự kiến : Khách hàng dự kiến hết sản phẩm, dịch vụ
  • Tần suất sử dụng : Tần suất sử dụng dịch vụ của khách hàng theo ngày, tuần, tháng, năm, …
 • Về dịch vụ
  • Tổng quan – Doanh số : Thống kê các buổi dịch vụ đã làm, tổng doanh số dịch vụ thực tế của SPA/ Thẩm mỹ viện
  • Dịch vụ sử dụng khác điểm : Thống kê những dịch vụ mua tại 1 điểm và sử dụng tại 1 điểm khác trên hệ thống
 • Về Bán hàng
  • Doanh số : Tổng hợp các đơn hàng phát sinh trên hệ thống
  • Trả hàng : Thống kê các mặt hàng, doanh số đơn hàng trả
  • Top bán hàng, Doanh số : Những sản phẩm, dịch vụ bán nhiều nhất
  • Lợi nhuận : Thống kê lợi nhuận bán sản phẩm, dịch vụ
  • Doanh số thực thu : Tổng tiền, phần trăm các mặt hàng đã bán
 • Thu chi & Sổ quỹ : Danh sách thu chi tại cơ sở
 • Công nợ : Công nợ của khách hàng với SPA cũng như của SPA với khách hàng
 • Về Nhân viên
  • Lương ca dịch vụ :Thống kê lương kỹ thuật viên làm buổi dịch vụ
  • Hoa hồng : Thống kê hoa hồng bán hàng của nhân viên
  • Doanh số : Thống kê doanh số bán hàng của nhân viên
  • Bảng lương : Danh sách nhân viên cùng chi tiết lương dự kiến của nhân viên
 • Về Tồn kho
  • Tồn kho : Số lương tồn và nhập xuất sản phẩm, nguyên vật liệu
  • Tiêu hao : Nguyên vật liệu tiêu hao cho các buổi dịch vụ đã hoàn thành
  • Nguyên vật liệu dự kiến : Từng những buổi dịch vụ đã bán cho khách hàng thống kê được nguyên liệu dự kiến tiêu hao khi khách hàng làm dịch vụ
 • Chăm sóc khách hàng : Thống kê các khách hàng cài đặt APP
 • Khác
  • Báo cáo ví : Tổng hợp giá trị trong ví của khách hàng
  • Báo cáo thẻ tiền : Tổng hợp thẻ tiền và giá trị tồn của thẻ
  • Báo cáo sử dụng thẻ tiền : Thống kê lịch sử sử dụng thẻ tiền của khách

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //