Báo cáo

logo

Báo cáo ngày

  • Tổng quan
  • Khách hàng

 

Tổng quan

– Truy cập Báo cáo –> Hoạt động –> Báo cáo ngày –> Chọn “Tổng quan” để xem tổng quan báo cáo ngày

Báo Cáo Ngày Tổng Quan

Khách hàng: Xem số lượng khách hàng mới
+ Đến tại Spa: số lượng khách hàng mới thêm mới tại spa.
+ Web/ App: số lượng khách hàng mới tự đăng ký qua web, app.
+ Khách hàng đang Checkin: số lượng khách hàng đang checkin tại spa.
+ Khách mới / Tổng khách CheckIn: số lượng khách mới checkin trên tổng số lần khách đã checkin
Bán hàng: Xem số lượng đơn hàng mới
+ Doanh số: Xem tổng doanh số bán hàng trong ngày
+ Thanh toán: Giá trị thanh toán các đơn trong ngày
+ Thanh toán nợ: Giá trị thanh toán nợ cũ
Dịch vụ: Xem số lượng khách hàng đặt lịch trong ngày
+ Dịch vụ đang làm: số lượng dịch vụ đang thực hiện
+ Dịch vụ đã xong: số lượng dịch vụ đã thực hiện xong
Tổng Thu / Chi:
+ Tổng thu: tổng thu thực tế trong ngày
+ Tổng chi: tổng chi thực tế trong ngày
– Click bộ lọc và lọc xem báo cáo theo cơ sở và ngày muốn xem

Bộ Lọc Báo Cáo Ngày

 

Khách hàng

– Truy cập Báo cáo –> Hoạt động –> Báo cáo ngày –> Chọn “Khách hàng” để xem báo cáo khách hàng phát sinh mua hàng, thanh toán , làm dịch vụ

Báo Cáo Ngày Khách Hàng

– Click “Xem chi tiết” để xem chi tiết mua hàng, thực hiện dịch vụ của khách
+ Chi tiết về đơn hàng và sử dụng của khách trong ngày

Báo Cáo Ngày Khách Hàng 1

(1) Có thể xem id các đơn hàng mới, đơn hàng trả, đơn hàng thanh toán nợ
(2) Xem chi tiết sản phẩm dịch vụ cũng như số lượng của đơn hàng mới, đơn hàng trả, đơn hàng thanh toán nợ
(3) Xem tổng giá trị của đơn hàng mới, thanh toán thực tế, thanh toán ví, thanh toán thẻ tiền, còn nợ
(4) Xem danh sách nhân viên được hưởng hoặc giảm trừ của hoa hồng và doanh số
(5) Xem danh sách các dịch vụ khách hàng đã và đăng thực hiện. Hoa hồng dịch vụ (lương kỹ thuật viên) của từng buổi dịch vụ
+ Chi tiết nghiệp vụ khác

Báo Cáo Ngày Khách Hàng 2

Xem chi tiết các khoản tích lũy mua hàng và hoa hồng giới thiệu của khách hàng được hưởng

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //