Báo Cáo Thống Kê

1. Báo cáo ghi chú quan trọng

– Tất cả các thao tác của lễ tân trong nghiệp vụ dịch vụ sẽ được thống kê trong mục “Báo cáo ghi chú quan trọng”.

– Click mục  “Báo cáo” trên thanh task -> Chọn  “Ghi chú quan trọng

(1) : Chọn địa điểm và thời gian.

(2) : Danh sách thống kê nghiệp vụ dịch vụ.

2. Báo cáo hoạt động

Bước 1: Click “BÁO CÁO” trên thanh task  -> Click để xem báo cáo.

Trong đó có các danh mục: Sản phẩm, Khách hàng, Dịch vụ, Doanh số, Thu-chi, Nhân viên

Bước 2 :   Chọn xem báo cáo qua bộ lọc.

– Click báo cáo cần xem.

(1) : Lọc xem theo cơ sở.

(2) : Lọc xem theo nhân viên phục vụ.

(3) : Lọc xem theo khách hàng.

(4) : Lọc xem theo dịch vụ.

(5) : Lọc xem theo ngày giờ.

– Click vào Báo cáo muốn xem  ->  Click để xem danh sách hoặc để tải danh sách về máy.

Lưu ý : 

          + Mục  “Dịch vụ” thống kê các dịch vụ của khách hàng làm tại Spa.

​          + Mục “Dịch vụ hủy” thống kê các dịch khách đặt lịch xong hủy.

  ​        + Mục  “Công nợ” thống kê số tiền nợ Spa của khách hàng.

​          + Mục  “Thanh toán nợ”  thống kê các khách hàng thanh toán nợ cho Spa.

​          + Mục  “Doanh số bán hàng”  thống kê các doanh số bán hàng của Spa.

​          + Mục  “Doanh số dịch vụ”  thống kê doanh số dịch vụ đã làm của Spa.

 

 

Bài viết liên quan