Câu hỏi thường gặp

logo

Các trạng thái của đơn hàng?

Đơn hàng trên hệ thống sẽ có các trạng thái như sau

  • Đơn hàng hoàn thành : Những đơn hàng được thao tác theo đúng quy trình khách hàng mua và thực hiện thanh toán, …
  • đơn Hoàn Thành

  • Đơn tặng : Khi thao tác Tặng đơn hàng thì trạng thái sẽ chuyển sang trạng thái Đơn Tặng
  • đơn Tằng

  • Đơn khóa nợ : Những khách hàng thuộc diện không thu hồi được nợ có thể thực hiện khóa đơn, và các đơn hàng đó sẽ ở trạng thái Khóa nợ
  • đơn Khóa Nợ

  • Đơn trả hàng : Khi thực hiện trả hàng sẽ phát sinh thêm đơn trả những mặt hàng đó, đơn như vậy sẽ ở trạng thái Trả hàng
  • đơn Trả Hàng

  • Đơn hủy : Những đơn hàng Online do khách hàng thực hiện mua trên website/APP nếu không được phía Spa duyệt thì sẽ ở trạng thái Đơn Hủy. Ngoài ra những đơn được phía SPA chấp nhận sẽ chuyển tới trạng thái Hoàn thành
  • đơn Hủy

Xem chi tiết về tạo và quản lý đơn hàng tại đây

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, chúc các bạn thao tác thành công !

Cùng chuyên mục

// //