Cài đặt dịch vụ – Combo

1.Setup các loại hình dịch vụ

Bước 1: Chọn mục “Cài đặt” -> chọn “Quản lý SP/DV/PP” -> chọn Tab “Dịch vụ

Bước 2: Click “+” và Điền thông tin dịch vụ gốc :
– Tên / mã / ảnh dịch vụ ( “mã” do hệ thống tự sinh ra, bạn có thể chỉnh lại nếu muốn )
– Thưởng nhân viên: số tiền nhân viên nhận cho 1 lần làm dịch vụ

Bước 3: Click để hoàn thành.

Bước 4: Click “+” cuối dịch vụ gốc để thêm các loại dịch vụ.

Tạo dịch vụ buổi lẻ & liệu trình

Bước 1: Nhập thông tin dịch vụ
* Thông tin cần nhập:
– Tên / mã / giá
– S.lg: 1 cho buổi lẻ và số buổi tùy chọn cho liệu trình
– Phút: Thời lượng cho 1 buổi chăm sóc
– Số ngày: Số ngày sử dụng (Quá thời hạn sử dụng, khách sẽ mất luôn liệu trình)

Bước 2: Chọn “Nâng cao” nhập hoa hồng bán hàng.

Bước 3: Click để hoàn thành.

       Tạo dịch vụ bảo hành

Bước 1: Nhập thông tin liệu trình
* Thông tin cần nhập:
– Tên / mã / giá
– S.lg: Số buổi trong 1liệu trình (liệu trình 3 buổi: điền là 3, liệu trình 5 buổi: điền là 5,…)
– Phút: Thời lượng cho 1 buổi chăm sóc
– Số ngày: Thời hạn sử dụng.

Bước 2: Tùy chọn “Nâng cao”

– Điền thưởng hoa hồng nhân viên -> Click “Dịch vụ bảo hành”

Bước 6: Click “Lưu” để hoàn tất

Tạo dịch vụ theo hình thức fitness

Bước 5: Nhập thông tin liệu trình
* Thông tin cần nhập:
– Tên / mã / giá
– S.lg: Số buổi trong liệu trình fitness: -1

– Phút: Thời lượng cho 1 buổi chăm sóc
– Số ngày: Số ngày sử dụng gói fitness (Quá thời hạn sử dụng, khách sẽ mất luôn liệu trình)

Bước 6: Nhập hoa hồng nv -> Click “Lưu” hoàn thành.

2. Setup combo dịch vụ

– Add các dịch vụ vào combo tại ô “Thêm sản phẩm vào combo”

(1) : Setup thông tin combo (Tên combo, Mã, Giá combo)

(2) : Nhập thông tin các dịch vụ trong combo (Số buổi, Giá thành phần, thời gian/buổi)

– Click “Lưu” để hoàn thành.

 

Bài viết liên quan

Nhập thông tin doanh nghiệp
Nhập thông tin doanh nghiệp

    Bước 1: Vào phần “Cài đặt” , chọn “Thông tin cơ bản” Bước 2: Nhập thông tin của bạn – Click vào các đầu mục thông tin ở cột bên phải. – Rồi sửa thông tin tương ứng trong ô bên trái.  

Tạo cơ sở kinh doanh – Quản lý nhân viên
Tạo cơ sở kinh doanh – Quản lý nhân viên

1. Tạo cơ sở kinh doanh Bước 1: Chọn “Cài đặt” -> “Cơ sở kinh doanh”  -> Click “+” và điền thông tin cơ sở. Bước 2: Click “Lưu” để hoàn thành.               * Lưu ý: Cơ sở Online: Là dành cho website – Không chỉnh sửa cơ sở này 2. Quản lý nhân viên Bước […]

Cài đặt Sản phẩm – Combo
Cài đặt Sản phẩm – Combo

1. Tạo danh mục sản phẩm Bước 1: Vào phần “Cài đặt”, chọn Phân loại SP/DV/PP/NL/TT Bước 2: Click vào “thêm mới phân loại” Bước 3: Nhập tên danh mục Bước 4: Click để lưu thông tin danh mục. *Lưu ý:Thêm danh mục trong danh mục: click dấu “+” của danh mục cấp lớn để thêm danh mục […]