Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Cài đặt khóa lịch

Trong trường hợp có 1 khoảng thời gian cơ sở tạm nghỉ 1 ngày hay 1 buổi, bạn có thể thao tác khóa đặt lịch trên APP của khách hàng vào thời gian đó và gửi thông báo cho khách hàng
Trên màn hình bảng lịch click 193
Form hiển thị chọn ngày và thời gian khóa lịch

196

194

Click Cập nhật khóa lịch khi cập nhật xong thời gian
Sau khi cập nhật khóa lịch khách hàng đặt lịch trên Website/APP sẽ không thể chọn được ngày và khung giờ đã bị khóa

197

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //