Hướng dẫn sử dụng

logo

Cài đặt khuyển mại – giảm giá

Phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt khuyến mại giảm giá trên phần mềm quản lý EZS nhé.

Các bạn chọn Ưu đãi > Khuyến mại > Tạo mới để bắt đầu cài đăt một chương trình khuyến mại:

1

Sau khi bấm Tạo mới các bạn sẽ thấy màn hình sau:
2

 1. Chương trình : để các bạn nhập tên của chương trình khuyến mại này
 2. Mô tả: các bạn nhập mô tả cụ thể về chương trình khuyến mại này ở đây và nội dung này các bạn có thể thực hiện gửi tới App khách hàng
 3. Áp dụng từ ngày: các bạn chọn ngày chương trình bắt đầu có hiệu lực
 4. Áp dụng đến ngày: các bạn chọn ngày chương trình hết hiệu lực
 5. Công khai: mặc định sẽ là tick công khai, còn khi các bạn bỏ tick công khai thì chương trình sẽ bị vô hiệu hóa ngay cả khi trong thời gian hiệu lực
 6. Khuyến Mại Giá:
  3

  + 1) Giá KM: ví dụ nếu sản phẩm giảm 30 % thì các bạn nhập 30 vào cho mình, còn giảm giá sản phẩm xuống còn 999k thì các bạn nhập 999 vào là được
  + 2) Áp dụng cho sản phẩm, dịch vụ: nếu khuyến mại áp dụng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào đó thì các bạn chọn ở đây
  + 3) Áp dụng cho danh mục:  nếu khuyến mại áp dụng cho một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ thì các bạn chọn ở đây
  + 4) Áp dụng cho Nhóm KH: nếu khuyển mại áp dụng cho một nhóm khách hàng cụ thể thì các bạn chọn ở đây
  + 5) Áp dụng cho điểm: nếu khuyến mại áp dụng cho một cơ sở cụ thể thì các bạn chọn ở đây
 7. Khuyển Mại Tẳng Buổi:
  4
  + 1) Số buổi: ở đây các bạn nhập số buổi tặng thêm của dịch vụ được khuyến mại
  + 2) Áp dụng cho sản phẩm, dịch vụ: nếu khuyến mại áp dụng cho một dịch vụ cụ thể nào đó thì các bạn chọn ở đây
  + 3) Áp dụng cho danh mục:  nếu khuyến mại áp dụng cho một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ thì các bạn chọn ở đây
  + 4) Áp dụng cho Nhóm KH: nếu khuyển mại áp dụng cho một nhóm khách hàng cụ thể thì các bạn chọn ở đây
  + 5) Áp dụng cho điểm: nếu khuyến mại áp dụng cho một cơ sở cụ thể thì các bạn chọn ở đây

Các bạn có thể setup cả 67 ở chung trong một chương trình khuyển mại nhé
Xong tất cả chúng ta bấm Lưu vào là ok !

// //