Hành chính nhân sự

logo

Cài đặt KPI doanh số bán hàng

Với các bạn nhân viên tư vấn các đơn vị có thể đặt ra KPI về doanh số bán hàng cho các bạn theo từng tháng
Ví dụ :

  • Doanh số bán hàng từ 0 -> 20.000.000đ thì sẽ được hưởng 10%,
  • Doanh số bán hàng từ 20.000.000 -> 50.000.000đ thì sẽ được hưởng 15%, …

Hệ thống EZS cho phép setup về các KPI doanh số cho nhân viên để cuối tháng hệ thống tính toán mức hoa hồng được hưởng của nhân viên và tổng hợp vào trong bảng lương chi tiết của từng nhân viên
Hệ thống cho phép setup KPI cho tất cả nhân viên trên hệ thống hoặc riêng từng nhân viên
Truy cập theo đường link Kế toán/HCNS -> KPI doanh số

1

Cấu hình chung toàn hệ thống

Với trường hợp này giá trị thụ hưởng của mỗi nhân viên theo các ngưỡng là như nhau (không có sự khác biệt giữa các nhân viên)

2

Trong phần này sẽ phải nhập các thông tin

  • Nhập giá trị KPI doanh số (TừĐến) tính theo VNĐ
  • Giá trị thu hưởng khi đạt KPI doanh số (Phần này có thể nhập % hoặc Số tiền)
  • Chọn Loại : Nếu tính KPI doanh số cho nhân viên riêng theo các loại dịch vụ, sản phẩm
  • Để sử dụng được tính năng Chọn loại thì phải chọn loại cho sản phẩm, dịch vụ (trường thông tin Nhóm KPI) trong phần cài đặt của mỗi sản phẩm, dịch vụ đó. Chi tiết xem tại đây

Lưu ý :

  • Click 6 để tạo thêm phần để nhập các KPI doanh số
  • Nếu muốn xóa bỏ 1 KPI doanh số thì click 5 tại KPI doanh số đó

 

Cấu hình riêng từng nhân viên

Nếu nhu cầu phát sinh là phải tạo cho mỗi nhân viên 1 KPI doanh số khác nhau thì ta sẽ sử dụng phần Cấu hình theo nhân viên này

3

Ở đây ta bắt buộc phải chọn nhân viên trước, sau khi chọn nhân viên ta click vào 4
Tiếp theo nhập các trường thông tin tương tự phần trên (Nhập giá trị KPI doanh số, Giá trị thụ hưởng khi đạt KPI, …)

8

Lưu ý sau khi nhập xong các giá trị KPI doanh số phải click 7 để hoàn tất (Nếu ko Lưu dữ liệu bạn cập nhật sẽ bị mất)

Thao tác add doanh số cho các bạn tư vấn viên như nào?

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //