Hướng dẫn sử dụng

logo

Danh sách nhân viên

B1: Chọn Cài đặt :

1

B2: Tiếp theo chọn Quản lý nhân viên :

2

B3: Chọn cơ sở cần nhập nhân viên :

3

B4: Bấm dấu (+) để thêm nhân viên vào mỗi nhóm tương ứng :

4

B5: Sau khi bấm dấu (+) sẽ xuất hiện cửa sổ sau:

Ta thực hiện thao tác lần lượt theo các bước sau (nhìn hình được đánh số dưới đây)

  1. Nhập họ tên đầy đủ của nhân viên
  2. Hệ thống sẽ tự động sinh ra một tên tài khoản. Tài khoản này sẽ cấp cho nhân viên để đăng nhập xử dụng App
  3. Mật khẩu mặc định là “1234”. Khi muốn thay đổi ta bấm nút Thay đổi sau đó nhập mật khẩu mới vào ô mật khẩu .
  4. (5) Ta có thể thêm nhân viên vào nhiều nhóm bằng cách tick thêm vào các nhóm quyền tương ứng.

Kết thúc ta bấm Lưu  để lưu thông tin nhân viên

5.1

B6: Ta có thể bấm vào biểu tượng dưới đây để xem danh sách tất cả nhân viên của một nhóm :

 

6.1      7

 

// //