Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Cài đặt phân loại thu chi như nào?

Để cài đặt phân loại thu chi ta truy phần Cài đặt -> Thông tin cơ bản -> Nâng cao
Tìm kiếm đến phần Phân loại Thu, Phân loại Chi
5

6

Có thể sửa, xóa, thêm mới các tùy chọn phân loại
Ví dụ như trên có Thưởng vượt caKhoản trừ khác chưa có thì ta có thể thêm mới bằng việc click vào phần thêm mới ngay bên dưới
Sau khi vào đặt các tùy chọn trong phân loại Thu – Chi. Khi tạo 1 khoản Thu(Chi) sẽ có thể chọn các loại đã tạo sẵn ở đây

Các bước cài đặt hệ thống phần mềm EZS ?

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //