Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Cài đặt tin nhắn chăm sóc tự động

Các bạn chọn Cài đặt -> Quản lý SP/DV -> Dịch vụ:
3.1

Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một dịch vụ để ví dụ cho các bạn xem về phần thông báo tự động này nhé!
4

Cái này mình sẽ làm trực tiếp trong từng dịch vụ thẻ nhé, các bạn nhìn thấy hình quả Chuông kia chứ click vào icon đó ứng với mỗi dịch vụ thẻ mà bạn muốn cài đặt tin nhắn chăm sóc tự động nha, ở đây mình chọn Thẻ 10 buổi phun môi để làm Ví dụ cho các bạn:
5

Click Thêm để tin nhắn cho buổi đầu tiên:
7
Giải thích lần lượt những trường thông tin mình nhập nhé:

  1. Thứ tự, cái này là thứ tự của buổi đây mình chọn buổi đầu tiên nên là số 1 nhé.
  2. Sau số ngày, tức là sao bao nhiêu ngày kể từ thời gian kết thúc buổi số 1 này thì gửi tin nhắn, ở đây mình nhập 3.
  3. Tiêu đề, các bạn nhập nội dung tiêu để của tin nhắn vào nhé.
  4. Nội dung, khung này thì các bạn nhập nội dung muốn truyền đạt đến khách hàng vào thôi nha.

Đó, làm tưng tự với các buổi còn lại cho đến hết số buổi của thẻ nhé, Click nút Thêm để thêm mới một form tương tự nữa nha.

Các dịch vụ khác cũng làm tương tự như vậy, chúc các bạn thành công !

Cùng chuyên mục

// //