Hướng dẫn sử dụng

logo

Cài đặt ứng dụng thanh toán tự động

– Tải App đọc tin nhắn báo biến động số dư và tự thanh toán cho đơn hàng chuyển khoản:Tải tại đây
– Mở cài đặt ứng dụng không xác định trên điện thoại. Tải app và cài đặt
– Mở ứng dụng vừa cài đặt xong

 Screenshot 20221121 162641 Smchecking

(1) Nhập mã bảo mật App.Token

(2) Click icon lưu để cập nhật mã bảo mật

(3) Click “+” để thêm API và link

Screenshot 20221121 162841 Smchecking

+ Nhập mã nhận diện
+ Nhập link thanh toán của phần mềm
+ Click “ADD” để thêm link