Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Cấu hình Option hiển thị trên website/ APP của sản phẩm

 • Cách thêm Lựa chọn khác ( Option ) cho sản phẩm, dịch vụ
  Luachon
  Chọn sản phẩm muốn thêm lựa chọn rồi tiến hành chỉnh sửa, rồi thêm mới ô để thêm Option khác.
  Luachon1
 1. Nhấn Tao hiển thị ra như sau
  Luachon2
 2. Điển mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm thay thế để tìm và chọn sản phẩm
  Luachon3
 3. Ấn 14 để lưu thông tin lựa chọn vừa chỉnh sửa

Sau khi cài đặt, Lựa chọn sẽ hiển thị trên trang chủ như sau :
Web

Hiển thị trên app :

Optionapp

Màn hình hiển thị

Optionapp1

Các lựa chọn hiển thị như sau

Optionapp2

Optionapp3

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, chúc cái bạn thao tác thành công !

Cùng chuyên mục

// //