Hành chính nhân sự

logo

Chấm công

Truy cập theo đường dẫn Kế toán/ HCNS -> Công ca để thưc hiện chấm và duyệt công ca cho nhân viên

47

Chấm công nhân viên

Sau khi nhân viên chấm công ta sẽ có 1 bảng chi tiết thời gian In – Out của nhân viên cũng như số công, tăng ca tương ứng

1
Quản lý tích ca cho nhân viên. Click trực tiếp vào ca của nhân viên sẽ hiển thị Chi tiết tích công cho nhân viên :

  • Chọn thời gian, số công tương ứng, tăng ca hoặc thiếu giờ nếu có
  • Nhập ghi chú nếu cần thiết

2
Với trường hợp nhân viên đăng ký nghỉ thực hiện chọn Tạo ngày nghỉ

  • Chọn nhân viên
  • Chọn khoảng thời gian nghỉ
  • Nhập ghi chú nếu cần thiết

3

Sau quá trình chấm công cũng như xác định chính xác số công, tăng ca, giảm giờ làm ta sẽ có tổng số công để tính toán chính xác số tiền công theo ngày trong màn hình Duyệt lương

 

Duyệt chấm công

53

Ở phần này sẽ thống kê Tổng số công của nhân viên, Lương theo ngày công (Tính từ lương cơ bản/Số ngày công yêu cầu), Tổng giá trị tiền theo ngày công, Có thể nhập ghi chú hoặc file chấm công đính kèm nếu cần thiết
Click Duyệt lương 55 thì Giá trị Lương theo chấm công sẽ import vào bảng lương của nhân viên -> Thống kê chính xác lương của nhân viên

Click 54 để lưu lại

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //