Chi tiết chức năng

Tổng hợp các chứng năng có trên phần mềm quản lý SPA EZS

logo
 • 1. Cài đặt

  Cài đặt hệ thống
 • 2. Quản lý

  Pos quản lý tại điểm
 • 3. Website

  Quản lý Website
 • 4. App

  Quản lý App
 • 5. Báo cáo

  Quản lý thống kê
 • 6. Thiết bị

  Quản lý Thiết bị
Quản lý thông tin
Thông tin cơ bản của thương hiệu Tên thương hiệu, địa chỉ, logo, hotline, Email, Fanpage v..v
Cài đặt máy in & Mẫu in Cài đặt máy in, Khổ in
Thông tin hệ thống Cấu hình kết nối hệ thống đến App, Google v..v
Cài đặt thanh toán Các tài khoản ngân hàng, Các thông số để kết nối thanh toán tự động
Quản lý cơ sở
Quản lý và tạo mới các điểm kinh doanh Tạo mới các điểm, cơ sở kinh doanh của SPA
Quản lý nhân viên
Quản lý nhân viên Danh sách nhân viên, Chỉnh sửa thông tin / tài khoản / mật khẩu, Vô hiệu hóa tài khoản & Thêm mới nhân viên
Quản lý Lương và chính sách Quản lý cấp bậc Thử việc / nhân viên / chuyên gia , Quản lý phụ cấp, Cấu hình giữ lương, Cấu hình ngày nghỉ / ngày công & Cấu hình ngày phép / tháng
Quản lý phân quyền Cấp quyền cho nhân viên, lễ tân, ...
KPI doanh số Cấu hình KPI doanh số cho chung hoặc riêng từng nhân viên
Quản lý nhãn hàng
Quản lý các thương hiệu Quản lý các thương hiệu sản phẩm / mỹ phẩm tại SPA
Quản lý phân loại
Quản lý phân chia các nhóm Quản lý phân chia các nhóm sản phẩm, nhóm dịch vụ tại SPA
Quản lý sản phẩm, dịch vụ
Quản lý sản phẩm
 • Quản lý sản phẩm theo từng cơ sở
 • Quản lý sản phẩm theo nhãn hàng
 • Quản lý sản phẩm theo nhóm phân loại
 • Quản lý thông tin: Tên / mã / đơn vị / giá bán
 • Cài đặt sản phẩm combo 1 sản phẩm gồm 2 SP A + 1 DV B
 • Quản lý hoa hồng bán hàng nhân viên nhận được khi tư vấn
 • Quản lý thông tin cho web / app: Có hiển thị hay không?, Hình ảnh, Thông tin sản phẩm, Option lựa chọn, Có hiển thị giá hay không?, sắp xếp thứ tự
Quản lý buổi lẻ, thẻ liệu trình
 • Quản lý dịch vụ theo cơ sở
 • Quản lý dịch vụ theo nhóm phân loại
 • Quản lý lương nhân viên
  1. Theo số tiền hoặc theo % giá bán
  2. Cấu hình chung / khác nhau giữa các cấp bậc nhân viên
  3. Cấu hính giảm lương dịch vụ khi ưu đãi lớn
 • Cấu hình đặt lịch tự động sau bao nhiêu ngày khi hoàn thành buổi này sẽ tự động đặt lịch buổi sau cho khách hàng
 • Quản lý buổi lẻ / thẻ liệu trình của dịch vụ các lựa chọn khách hàng có thể mua
  1. Tên / Giá bán
  2. Số lượng buổi
  3. Số phút / buổi
  4. Dịch vụ có bảo hành / số buổi + Thời gian bảo hành
  5. Hoa hồng bán hàng
  6. Thời hạn sử dụng của thẻ từ ngày mua
 • Quản lý định mức nguyên liệu sử dụng / các buổi
 • Quản lý thông tin cho web / app: Có hiển thị hay không?, Hình ảnh, Thông tin sản phẩm, Có hiển thị giá hay không?, sắp xếp thứ tự
 • Hỗ trợ quản lý phác đồ điều trị Combo các dịch vụ để điều trị theo 1 tình trạng riêng của khách hàng
 • Tạo combo trực tiếp tại Pos quản lý khi khách hàng mua dịch vụ phác đồ điều trị
 • Quản lý tin nhắn chăm sóc tự động sau mỗi buổi dịch vụ thẻ liệu trình
Quản lý thẻ tiền
 • Quản lý thẻ tiền theo cơ sở
 • Quản lý thông tin: Tên / mã / giá bán
 • Hoa hồng bán hàng
 • Chi tiết thẻ tiền
  1. Tổng số tiền được chi tiêu
  2. Số tiền được sử dụng cho sản phẩm / sử dụng dịch vụ
  3. Không giới hạn sản phẩm / dịch vụ
  4. Giới hạn chi tiêu Không bắt buộc thanh toán hết thẻ tiền / Chi tiêu thẻ tiền theo hạn mức thanh toán
  5. Giới hạn thời hạn thẻ tiền hạn dùng
 • Quản lý thông tin cho web / app: Có hiển thị hay không?, Hình ảnh, Thông tin sản phẩm, Có hiển thị giá hay không?, sắp xếp thứ tự
Quản lý phụ phí Ví dụ Phụ phí làm ngoài giờ
Khách phải trả thêm chi phí giá bán, hoa hồng cho nhân viên bán và tiền dịch vụ dành cho nhân viên.
 • Quản lý phụ phí theo cơ sở
 • Quản lý phụ phí theo nhóm phân loại
 • Quản lý thông tin: Tên / mã / giá bán
 • Giá bán / Lương nhân viên / Hoa hồng bán hàng
Quản lý Nguyên vật liệu
 • Quản lý phụ phí theo cơ sở
 • Quản lý nguyên vật liệu theo nhóm phân loại
 • Cấu hình chuyển đổi nguyên liệu từ sản phẩm mở sản phẩm ra làm nguyên liệu hoặc đóng chai bán thành phẩm
 • Cho phép quản lý bán nguyên liệu trong trường hợp KH mua trực tiếp
Quản lý sản phẩm, dịch vụ
Phân loại khách hàng theo cấp bậc
Khách thường, Khách VIP hoặc tự cấu hình cấp bậc
 • Quản lý danh sách nhóm khách hàng
 • Điều kiện lên cấp tổng số tiền chi tiêu vượt ngưỡng
 • Cấu hình tự động lên cấp / hạ cấp / Nội dung chúc mừng lên cấp
 • Cấu hình cách tính ngưỡng: Theo hệ số của mua sản phẩm và hệ số sử dụng dịch vụ
 • Cài đặt quyền lợi của nhóm: ưu đãi giảm giá khi mua hàng
Nhóm – cấp bậc khách hàng
Phân loại khách hàng theo cấp bậc
Khách thường, Khách VIP hoặc tự cấu hình cấp bậc
 • Quản lý danh sách nhóm khách hàng
 • Điều kiện lên cấp tổng số tiền chi tiêu vượt ngưỡng
 • Cấu hình tự động lên cấp / hạ cấp / Nội dung chúc mừng lên cấp
 • Cấu hình cách tính ngưỡng: Theo hệ số của mua sản phẩm và hệ số sử dụng dịch vụ
 • Cài đặt quyền lợi của nhóm: ưu đãi giảm giá khi mua hàng
Tích lũy khi mua hàng
Mua hàng hoàn tiền
Tiền sẽ được hoàn vào ví điện tử nội bộ của riêng SPA – không liên quan đến bên thứ 3 nào cho khách hàng và khách hàng có thể thanh toán cho các sản phẩm dịch vụ tiếp theo từ ví này
 • Cài đặt mức hoàn tiền cho tất cả sản phẩm, dịch vụ hay 1 nhóm phân loại hay 1 sản phẩm, dịch vụ cụ thể
 • Cài đặt chính sách riêng cho từng nhóm cấp bậc khách hàng
 • Cài đặt mức hoàn tiền cụ thể riêng biệt khi mua nguyên giá và khi đã mua giảm giá
Affiliate Marketing
Nhận hoa hồng khi giới thiệu khách hàng
Tiền sẽ được hoàn vào ví điện tử nội bộ của riêng SPA – không liên quan đến bên thứ 3 nào cho khách hàng và khách hàng có thể thanh toán cho các sản phẩm dịch vụ tiếp theo từ ví này
 • Cài đặt mức hoa hồng cho tất cả sản phẩm, dịch vụ hay 1 nhóm phân loại hay 1 sản phẩm, dịch vụ cụ thể
 • Cài đặt chính sách riêng cho từng nhóm cấp bậc khách hàng
 • Cài đặt mức hoa hồng cụ thể riêng biệt khi mua nguyên giá và khi đã mua giảm giá
 • Hỗ trợ áp dụng qua việc gửi link website đơn hàng phát sinh từ website sẽ được tính hoa hồng cho người gửi & Tặng mã giảm giá cho người khác mã giảm giá được sử dụng, người tặng mã sẽ được hưởng hoa hồng
Quyền lợi khác
Đăng nhập lần đầu Tặng tiền vào ví và mã giảm giá
Đăng ký tài khoản Tặng tiền vào ví và mã giảm giá
Quyền lợi tháng sinh nhật Tặng tiền vào ví và tặng mã giảm giá
Quyền lợi đúng ngày sinh nhật Tặng tiền vào ví và tặng mã giảm giá
Chương trình khuyến mại & VOUCHER/COUPON
Chương trình khuyến mại
 • Cài đặt chương trình khuyến mại theo thời gian
 • Cài đặt giá trị giảm của chương trình ưu đãi
 • Cài đặt tặng thêm buổi cho các dịch vụ
 • Cài đặt chương trình ưu đãi theo cơ sở
 • Cài đặt chương trình ưu đãi cho riêng tứng nhóm cấp bậc khách hàng
Voucher giảm giá và Coupon tiền mặt ( Voucher tiền mặt )
 • Cài đặt Giá trị giảm giá (%) hoặc số tiền cố định
 • Cài đặt theo thời hạn sử dụng từ ngày đến ngày
 • Số lần sử dụng tối đa
 • Mỗi khách hàng sử dụng tối đa bao nhiêu lần
 • Điều kiện áp dụng kèm chương trình ưu đãi Có / Không
 • Đối tượng sản phẩm, dịch vụ được áp dụng
 • Đối tượng khách hàng được sử dụng Nhóm khách hàng hoặc từng khách hàng cụ thể
Quản lý khách hàng
Quản lý danh sách hàng
 • Lọc khách hàng theo các tiêu chí
  1. Thông tin : Tên, điện thoại, Email
  2. Theo danh mục sản phẩm / dịch vụ đã mua
  3. Theo nhóm cấp bậc khách hàng
  4. Theo nhân viên chăm sóc
  5. Theo cơ sở
  6. Theo nguồn khách
  7. Khách hàng đã cài app hay chưa đăng nhập với thiết bị nào
Quản lý thông tin khách hàng
 • Thông tin cơ bản Tên / ngày sinh / giới tính / Điện thoại / Email
 • Thông tin địa chỉ Địa chỉ / quận huyện / thành phố
 • Hình ảnh tích hợp kết nối camera nhận diện khuôn mặt
 • Nguồn khách hàng / nhân viên phụ trách
 • Thẻ từ, thẻ mã vạch khách hàng thân thiết
 • Nhóm khách hàng & Nội dung ghi chú
 • Mật khẩu đăng nhập WEB / APP
Thao tác nghiệp vụ khách hàng
Thông tin khách hàng Thay đổi thông tin, mật khẩu khách hàng
Gửi thông báo APP đến khách hàng Tin nhắn miễn phí qua APP
Bật mã QR Code Khách hàng mở APP quét QR code để login nhanh
CheckIn / CheckOut Thực hiện CheckIn / CheckOut khách hàng
Tạo đơn hàng cho khách
 • Chọn sản phẩm / dịch vụ
 • Điều chỉnh giá nếu cần
 • Nhập mã giảm giá nếu KH cung cấp
 • Thanh toán đơn hàng ( Tiền mặt / Quẹt thẻ / Chuyển khoản / Ví và thẻ tiền ) ( * Hỗ trợ mở QR code để khách quét thanh toán nhanh )
 • In hóa đơn
 • Cài đặt hoa hồng cho nhân viên Hỗ trợ thưởng hoa hồng tự động
 • Cài đặt doanh số đơn hàng cho nhân viên cuối tháng tổng kết tính KPI & Thưởng thêm
 • Bật mã QRcode giúp khách hàng thanh toán chuyển khoản nhanh quét mã QRcode bằng ứng dụng ngân hàng giúp khách nhập sẵn số tiền cần chuyển, số tài khoản người nhận, ngân hàng và nội dung chuyển khoản
Cài đặt phác đồ điều trị Cho phép tùy chỉnh những phác đồ riêng cho từng khách hàng – tùy theo thực trạng của từng khách hàng để set những combo điều trị riêng.
Xử lý đơn hàng từ WEB / APP
 • Nhận đơn hàng online từ khách hàng
 • Hoàn thành hoặc hủy đơn hàng Online Có tin nhắn App miễn phí thông báo đến khách hàng
 • Xác nhận thanh toán tự động khi khách hàng chuyển khoản
Quản lý đơn hàng
 • Quản lý danh sách và thông tin chi tiết các đơn hàng
 • Thanh toán nợ cho các đơn hàng
 • Khóa nợ đơn hàng / tặng đơn hàng
 • Trả hàng Cho phép khấu trừ tích lũy, affliate, hoa hồng và doanh số nhân viên
 • Xóa đơn hàng chỉ thao tác xóa trong ngày
Quản lý thẻ dịch vụ
 • Quản lý thẻ dịch vụ theo nhóm: Đang kích hoạt / Thẻ bảo hành / Thẻ đã dùng hết và thẻ đã hết hạn
 • Tích buổi cho khách
  1. Làm tại cơ sở nào
  2. Làm thời gian nào
  3. Có sử dụng phụ phí gì không?
  4. Nhân viên thực hiện có thể thêm nhiều nhân viên
  5. Lương dịch vụ của nhân viên
 • Hỗ trợ in phiếu dịch vụ
 • Lưu trữ hình ảnh thực tế làm cho khách
 • Lưu trữ chữ ký khách hàng xác nhận
 • Nghiệp vụ nâng cao
  1. Kích hoạt bảo hành thẻ
  2. Chuyển nhượng thẻ
  3. Tặng / xóa buổi
  4. Kết thúc thẻ
  5. Chuyển cơ sở cho thẻ dịch vụ
  6. Giao ca nhanh cho cả liệu trình
Quản lý đặt lịch
 • Quản lý đặt lịch theo ngày / tuần / tháng
 • Quản lý đặt lịch theo nhân viên
 • Quản lý đặt lịch theo khách hàng
 • Quản lý trạng thái đặt lịch khách đến / khách không đến
 • Hỗ trợ quản lý đặt lịch tại nhà
 • Nhận đặt lịch của khách hàng từ web / App có thể xác nhận và hủy trực tiếp đặt lịch của khách từ phần mềm có tin nhắn App miễn phí thông báo cho khách
Quản lý Ví & Thẻ tiền
 • Quản lý ví điện tử
  1. Tổng tiền trong ví
  2. Lịch sử giao dịch Thưởng và chi tiêu
 • Quản lý Thẻ tiền
  1. Danh sách các thẻ tiền
  2. Chi tiết thẻ tiền Giá trị thẻ tiền / hạn mức / Áp dụng cho sản phẩm, dịch vụ / thời hạn sử dụng / Thẻ tiền kích hoạt hay bị khóa
Quản lý nhật ký và chăm sóc khách hàng
 • Cho phép tạo ghi chú phân loại theo dịch vụ hoặc Sales
 • Cho phép đăng tải video và hình ảnh thực tế của khách hàng
 • Cho phép chọn các sản phẩm / dịch vụ mà khách đang quan tâm để phục vụ tư vấn và sale
 • Cho phép đặt các lịch nhắc với nhân viên cho khách hàng Ví dụ ngày 15/05/2022 gọi lại khách để nhắc khách mua thêm sản phẩm
Thao tác nghiệp vụ kho
Quản lý tồn kho
 • Quản lý tồn kho theo từng cơ sở
 • Quản lý chi tiết giao dịch xuất và nhập trên từng mã sản phẩm
 • Quản lý tồn thực tế trên hệ thống và tồn thực tế trên kho những sản phẩm khách hàng đã thanh toán nhưng chưa giao
Quản lý nhập xuất kho
 • Quản lý đơn nhập / xuất hàng
 • Cho phép quản lý thanh toán hoặc thu tiền đơn nhập xuất hàng
 • Hỗ trợ tạo đơn nhập xuất qua file Excel
Quản lý chuyển kho
 • Chuyển đổi hàng từ cơ sở này sang cơ sở khác
 • Có hỗ trợ xác nhận cho cơ sở được chuyển đến khi nhận đơn sẽ tự động tạo đơn nhập tự động
Quản lý chuyển đổi
 • Chuyển đổi từ sản phẩm sang Nguyên vật liệu
 • Chuyển đổi từ Nguyên vật liệu sang sản phẩm
Kế toán / HCNS
Kế toán
 • Tạo thu / Chi khác – Thu tại quầy sẽ tự động link vào thu chi chung
 • Quản lý bảng lương
 • Tạo thưởng / Phạt
 • Tạo giữ lương / Hoàn lương
 • Tạo tạm ứng / Hoàn ứng
Đánh giá tại quầy
Mỗi điểm sử dụng 1 máy tính bảng tại quầy giúp khách hàng ký xác nhận sử dụng dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ
 • Không cần kết nối dây, chỉ cần kết nối mạng
 • Liên kết trực tiếp vào hệ thống Phần mềm & Báo cáo
Kết nối
Phần mềm
 • Hiển thị thông tin
  1. Danh sách sản phẩm / dịch vụ
  2. Bảng giá và các chương trình ưu đãi
 • Đặt lịch, đơn hàng online: sẽ được kết nối vào phần mềm theo điểm để được nhân viên xử lý
Fanpage, Zalo Live chat trực tiếp qua Fanpage hoặc Zalo
Analytics Google Thống kê chi tiết các lượt truy cập và xu hướng truy cập
Thông tin giới thiệu
SiteMap Website
 • Trang chủ
 • Trang giới thiệu
 • Trang tin tức / Blogs
 • Trang sản phẩm
 • Trang gói dịch vụ
 • Trang đặt lịch
 • Trang đặt hàng trực tuyến
 • Trang chính sách bán hàng
 • Trang liên hệ
Đăng ký & Đăng nhập thành viên
Đăng ký, Đăng nhập & Quên mật khẩu Hỗ trợ quên mật khẩu qua mã OTP Miễn phí theo chính sách của Google Firebase
Menu thành viên đăng nhập
 • Quản lý thông tin cá nhân
 • Quản lý đặt lịch
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý ví và thẻ tiền
 • Quản lý mã giảm giá
 • Quản lý thẻ dịch vụ
Gửi tin nhắn đến khách hàng Cho phép gửi ngay cả khi khách hàng đang không truy cập website của SPA / Thẩm mỹ viện
Đăng ký – Đăng nhập
Đăng ký tài khoản Đăng ký thành viên tại SPA
Đăng nhập tài khoản
 • Đăng nhập qua tài khoản và mật khẩu
 • Hỗ trợ đăng nhập nhanh qua việc quét mã QR Code tại quầy
Quên mật khẩu Hỗ trợ quên mật khẩu qua Email và Mã OTP điện thoại
Cập nhật thông tin về Spa qua App
Trang chủ APP
 • Banner các chương trình khuyến mại
 • QUICK Link truy cập nhanh
  1. Sản phẩm / dịch vụ
  2. Ưu đãi
  3. Ví và Thẻ tiền
  4. Voucher / Coupon
  5. Thẻ dịch vụ
 • Khối Dịch vụ Hot
 • Khối sản phẩm ưu đãi
 • Khối tin tức / blog
Quản lý thông tin tài khoản
Quản lý thông tin tài khoản
 • Quản lý Thông tin cá nhân
 • Quản lý ví và thẻ tiền
 • Quản lý nhật ký
 • Quản lý đơn hàng & Lịch sử thanh toán
 • Quản lý mã giảm giá
Đặt lịch và đánh giá dịch vụ
Đặt lịch trực tuyến
 • Đặt lịch trực tuyến
 • Quản lý đặt lịch Chỉnh sửa và hủy
Đặt hàng (Mua sản phẩm, thẻ dịch vụ)
Đặt hàng
 • Xem thông tin sản phẩm & Dịch vụ
 • Chọn và đặt hàng trực tuyến qua APP
Nhận thông báo
Tin nhắn APP ( Notification )
 • Tin nhắn về chương trình ưu đãi
 • Tin nhắn lên cấp
 • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật
 • Tin nhắn nhắc lịch
 • Tin nhắn thông báo thanh toán
NHÂN VIÊN ĐĂNG NHẬP
Quản lý thông tin cá nhân Xem thông tin cá nhân
Tài khoản kỹ thuật viên
 • Danh sách các dịch vụ đã làm cho khách
 • Có thể lọc theo ngày / tháng
 • Nhập ghi chú khách hàng trên mỗi ca dịch vụ
 • Chụp ảnh thực tế khách hàng thông qua APP
 • Tự hoàn thành ca khi thực hiện xong
Hoa hồng bán hàng, Lương ca dịch vụ
 • Tự quản lý theo ngày
 • Đảm bảo lương dịch vụ và thưởng hoa hồng không bị nhập thiếu
 • Thống kê tổng doanh số và dự kiến thưởng hoa hồng KPI
BÁO CÁO PHẦN MỀM
Báo cáo tổng quan ngày
 • Báo cáo theo toàn bộ hoặc từng chi nhánh
 • Khách hàng mới Đến cơ sở / Đến từ online web / app
 • Doanh số bán hàng / Thanh toán đơn mới / Thanh toán nợ
 • Thống kê lượt đặt lịch, làm dịch vụ
 • Tổng thu / chi trong ngày
Báo cáo Khách hàng
 • Thống kê khách hàng mới theo thời gian
 • Thống kê theo toàn bộ hoặc từng chi nhánh
 • Thống kê theo nhóm cấp bậc khách hàng
 • Thống kê theo nhân viên chăm sóc
 • Thống kê theo nguồn khách hàng
 • Thống kê theo khu vực thành phố / quận huyện
 • Biểu đồ thống kê theo 12 tháng hiện tại kết hợp so sánh với 12 tháng năm trước
Báo cáo dịch vụ
 • Thống kê dịch vụ theo toàn bộ hoặc từng chi nhánh
 • Thống kê dịch vụ theo thời gian
 • Thống kê dịch vụ theo nhân viên
 • Thống kê dịch vụ thường / bảo hành
 • Cảnh báo buổi đầu tiên của khách hàng
 • Cảnh báo buổi đầu tiên của thẻ
 • Cảnh báo buổi cuối của khách hàng
Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo doanh số
 • Báo cáo danh sách sản phẩm / dịch vụ bán ra
 • Báo cáo trả hàng
 • Báo cáo thanh toán nợ
 • Báo cáo Top bán hàng, Doanh số
Thu chi & Sổ quỹ Danh sách thu chi và Sổ quỹ
Báo cáo công nợ
 • Báo cáo công nợ
 • Báo cáo khóa nợ
 • Báo cáo đơn tặng
Báo cáo Nhân viên
 • Báo cáo Nhân viên
 • Báo cáo Lương ca
 • Báo cáo Hoa hồng tư vấn
 • Báo cáo doanh số
 • Báo cáo bảng lương
Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn
 • Báo cáo tiêu hao
 • Báo cáo nguyên liệu dự kiến
BÁO CÁO WEB/APP
Tích hợp công cụ thống kê số 1 thế giới từ Google
 • Website tích hợp Google Analytics
 • APP tích hợp Google Firebase
THIẾT BỊ HỖ TRỢ
Máy in hóa đơn Các máy khổ A4, A5, K80, K57
Camera nhận diện khuôn mặt Camera nhà cung cấp
Webcam Chụp ảnh khách hàng tại quầy
Máy đọc mã vạch Giúp quản lỷ sản phẩm & bán hàng nhanh
Máy đọc thẻ từ Thẻ khách hàng thân thiết thẻ VIP
Máy tính bảng & Bút ký điện tử Hỗ trợ ký điện tử và đánh giá dịch vụ tại quầy
Điện thoại chạy hệ điều hành Android Xác nhận thanh toán và tạo thanh toán tự động khi khách hàng chuyển khoản cá nhân
// //