Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Chiết xuất nguyên vật liệu

Trong trường hợp đơn vị của bạn có những sản phẩm vừa dùng để bán thương mại, vừa sử dụng làm nguyên vật liệu tiêu hao cho dịch vụ, và khi phần làm dịch vụ hết thì bạn cần chuyển sản phẩm lên kho nguyên vật liệu để các kỹ thuật viên sử dụng
Những thao tác chuyển đổi trên hệ thống như vậy cũng sẽ được ghi nhận lại và thao tác trong phần chuyển đổi (có thể gọi là chiết xuất sang kho nguyên vật liệu)
Truy cập phần Kho & hàng tồn -> Chọn tab Chuyển đổi
Chọn mã Sản phẩm chuyển đổi và Nguyên vật liệu -> Click Thêm chuyển đổi và nhập số lượng chuyển đổi
Hệ số chuyển đổi đã cấu hình từ trước nên sau khi nhập số lượng chuyển đổi thì cũng sẽ hiển thị luôn số lượng mã Nguyên vật liệu chuyển đổi

217

Hướng dẫn cài đặt các hệ số chuyển đổi từ sản phẩm sang nguyên vật liệu?
Lưu ý :

  • Phải cài đặt cấu hình chuyển đổi trước thì mới có thể thực hiện chuyển đổi
  • Có thể chuyển đổi đồng thời nhiều sản phẩm
  • Kiểm trac có con số chính xác trước khi Thực hiện chuyển đổi

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //