Hướng dẫn sử dụng

logo

Chính sách (Lương, phụ cấp, ngày công, ngày nghỉ)

B1: Các bạn vào Cài đặt -> Quản lý nhân viên -> Lương chính sách :

1 B2: Sau khi chọn Lương và chính sách  ta được chuyển đến màn hình sau:

1

Cái đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó là Cấp bậc . Chúng ta sẽ set Cấp bậc khi Spa mình tính lương ca dịch vụ dựa trên cấp bậc. (VD: Thử việc: 10.000đ ; Nhân viên chính thức : 20.000đ ; Chuyên gia: 50.000đ)

3

Bấm Chọn cấp bậc để chọn cấp bậc tương ứng cho nhân viên.

Trong  trường hợp ta không chia lương ca theo cấp bậc  thì các bạn để nó là mặc định –Chọn cấp bậc- cho mình nhé !

B3: Các bạn tiếp tục nhập tiếp các thông tin Lương cơ bản, Phụ cấp tháng, Giữ lương cho các bận nhân viên, cái nào không có các bạn cứ để trống là được nha !

2

B4: Tiếp theo là Ngày nghỉ/Ngày công các bạn setup như sau

Có 2 trường hợp:

  1. Chọn Ngày nghỉ. VD: các bạn để Ngày nghỉ là thì nếu tháng 30 ngày các bạn ấy sẽ đi làm tổng cộng là 28 công, còn tháng 31 ngày các bạn ấy sẽ đi làm 29 công. Tức là ngày công của các bạn nhân viên sẽ linh hoạt theo từng tháng.
    A
  2. Còn khi các bạn chọn là Ngày công. VD: các bạn để ngày công là 28 thì hàng tháng các bạn nhân viên sẽ đi làm cố định là 28 công.
    B

B5: Tiếp theo là Ngày phép : cái này các bạn nhập khi mà bạn nhân viên đó có thêm ngày nghỉ phép (nghỉ không bị trừ lương).

C

B6: Cái cuối cùng trong phần Lương và Chính sách này là chọn Loại hoa hồng:

Lhh

Cái này các bạn chọn Loại hoa hồng tương ứng cho nhân viên nha. Để sau này các bạn có thể cài đặt mỗi sản phẩm, dich vụ có 2 loại hoa hồng bàn hàng khác nhau, các bạn nhân viên sẽ được hưởng hoa hồng bán hàng ứng với Loại hoa hồng mà bạn cài đặt.

Còn trong trường hợp các bạn không có chia nhiều Loại hoa hồng bán hàng, thì các bạn cứ để mặc định là -Chọn- cho mình nha.

OK! Các bạn làm tương tự như vậy với các bạn nhân viên khác nhau. Xong hết tất cả các bạn bấm Lưu lương và chính sách lại nha !

// //