Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Có thể quản lý sản phẩm theo nhãn hàng ko?

Có. Bạn có thể quản lý danh sách sản phẩm theo các nhãn hàng bằng cách tạo các nhãn hàng và add sản phẩm theo từng nhãn hàng
Từ đó có thể quản lý những sản phẩm theo từng nhãn hàng
Hướng dẫn tạo nhãn hàng ?
Hướng dẫn add nhãn hàng ?

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //