Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

APP nhân viên

logo

Đăng nhập tài khoản

Nhân viên truy cập APP để quản lý chi tiết bảng lương, lịch làm dịch vụ của nhân viên đó
Để truy cập APP ta đăng nhập tài khoản theo đã được quản lý cơ sở cấp
Quản lý tài khoản nhân viên xem tại đây

đăng Nhập Aap

Nhập thông tin tài khoản nhân viên (Tên đăng nhập/ Mật khẩu) rồi tiến hành đăng nhập

Nv

Sau khi đăng nhập, app hiển thị như sau

Qlynv

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //