Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Danh sách nhân viên

https://youtu.be/218UkwN9jYA

Để quản lý danh sách nhân viên trên hệ thống phần mềm EZS ta truy cập theo link Cài đặt -> Quản lý nhân viên

15

Màn hình hiển thị như sau :

16

Đối với các đơn vị có nhiều cơ sở, mỗi cơ sở sẽ hiển thị 1 khối tương ứng như hình trên
Mỗi khối sẽ có những nhóm quyền được hệ thống mặc định sẵn như Lễ tân, Nhân viên dịch vụ, Quản lý kho, Giám đốc, Kế toán, Sales. Ta có thể xem được danh sách những user có có trong nhóm quyền đó bằng việc click vào icon 25 của quyền đó

89

Ngoài ra bạn có thể click vào icon 18 để xem danh sách tất cả user trên hệ thống. Bao gồm cả user hiện đang sử dụng và đã vô hiệu hóa (nghỉ việc)

90

Từ đây bạn có thể chỉnh sửa danh sách nhân viên, phân lại quyền cũng như thêm mới được nhân viên trên hệ thống

Thêm mới nhân viên trên phần mềm EZS như nào?
Phân quyền nhân viên trên phần mềm EZS như nào?

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //