Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

Câu hỏi thường gặp

logo

Đặt icon truy cập nhanh /ipad/danh-gia ra màn hình

  • Trên máy tính bảng, mở trình duyệt chrome.
  • Nhập địa chỉ trang web, thêm “/ipad/danh-gia” vào link truy cập

315025165 674981714028254 4571921121430498661 N

  • Chọn “Thêm vào Màn hình chính” để thêm link
  • Nhập tên link truy cập nhanh đánh giá
  • Chọn “Thêm” để thêm icon vào màn hình chính

Cùng chuyên mục

// //