Câu hỏi thường gặp

logo

Đặt icon truy cập nhanh ra màn hình

1. Chrome

–  Trên giao diện phần mềm hoặc trang chủ website –> Click biểu tượng 3 chấm góc phải trên của trình duyệt chrome
Chrome Option

–  Chọn More tools –> chọn Creat shortcut…

Creat Shortcut

–  Nhập tên cho icon truy cập nhanh –> Click Creat để tạo icon truy cập nhanh trên màn hình desktop
Nhập Tên Icon

–  Icon hiển thị trên desktop để sau nay có thể truy cập nhanh bằng cách click bào phần mềm mà không phải mở trình duyệt và nhập địa chị truy cập
Icon

2. Firefox

Bạn có thể sử dụng Firefox để tạo một lối tắt trên màn hình máy tính tới một trang web đã ghé thăm:

  1. Chỉnh sửa kích cỡ cửa sổ Firefox để bạn có thể xem được cả màn hình máy tính và cửa sổ Firefox chung trên một màn hình.
  2. Nhấp vào biểu tượng ổ khóa ở bên trái của thanh địa chỉ (nơi URL được hiển thị).
  3. Trong khi vẫn giữ nút chuột, hãy di chuyển con trỏ đến desktop, sau đó thả nút chuột. Lối tắt sẽ được tạo.
    Icon Firefox

3. Cốc cốc

–  Truy cập phần mềm trên trình duyệt Cốc Cốc

–  Click icon cốc cốc

– Chọn “Công cụ khác” –> chọn “Tạo lối tắt

Tạo Lối Tắt Coccoc

–  Nhập tên icon truy cập nhanh

–  Click “Tạo” để tạo icon truy cập nhanh trên màn hình Desktop
Tạo Icon Coccoc

 

Cùng chuyên mục

// //