APP khách hàng

logo

Đặt lịch dịch vụ

Để thực hiện đặt lịch dịch vụ trên APP khách hàng cần login tài khoản được phía SPA cấp (thường thì tên đăng nhập sẽ là số điện thoại của khách hàng) vào APP. Nếu chưa có tài khoản thì có thể thực hiện đăng ký mới
Hướng dẫn tải APP xem tại đây
Hướng dẫn đăng nhập & Đăng ký xem tại đây
Sau khi đăng nhập vào APP xong -> Click icon 135 trên thanh menu để thực hiện đặt lịch
Màn hình hiển thị như sau

149 149 149

– Chọn Cơ sở SPA gần bạn (bạn muốn làm dịch vụ tại đó)
– Chọn thời gian đến làm dịch vụ : Chọn ngày và giờ (sẽ không chọn được những khung giờ đã qua thời gian hiện tại)
– Chọn dịch vụ : Có thể chọn dịch vụ hiện tại đang sở hữu (có buổi còn chưa sử dụng) hoặc chọn bất kỳ 1 dịch vụ nào tại SPA (Bắt buộc phải chọn dịch vụ)
– Nhập ghi chú nếu có -> Click Đặt lịch để hoàn tất đặt lịch
Sau khi hoàn thành đặt lịch, lịch sẽ gửi đến Phần mềm cho phía SPA/ TMV. Nếu lịch của bạn được chấp nhận thì sẽ có thông báo Đặt lịch thành công gửi về điện thoại

154

Sau khi đặt lịch bạn có thể quản lý (Xem, Chỉnh sửa, Xóa) lịch đã đặt trong phần quản lý đặt lịch
Truy cập màn hình đặt lịch -> Click icon 153
Màn hình các lịch dịch vụ của cá nhân khách hàng

152

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //