Câu hỏi thường gặp

logo

Đổi tài khoản và mật khẩu của nhân viên như nào?

Bạn chỉ có thể thay đổi mật khẩu của tài khoản
Để thay đổi mật khẩu bạn có thể

  • Login vào tài khoản -> Vào phần thông tin của tài khoản và thực hiện cập nhật mật khẩu mới
  • Đổi trực tiếp trong phần quản lý nhân viên của Admin

Đổi trong phần thông tin tài khoản

Truy cập theo hướng dẫn

6

Chọn Tài khoản

3

Chọn 111 -> Nhập mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu -> Click 14 để hoàn tất cập nhật mật khẩu mới

 

Đổi trong phần quản lý nhân viên

Truy cập phần quản lý nhân viên để thực hiện phần quyền cho các user, truy cập theo link Cài đặt -> Quản lý nhân viên

15

16
Tìm kiếm đến user cần chỉnh sửa -> Click vào icon 94

93

Chọn Thay đổi ở trường Mật khẩu -> Nhập mật khẩu mới cho tài khoản -> Click 14 để hoàn tất cập nhật mật khẩu

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //