Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng

– Quản lý thông tin khách hàng : + Quản lý số điện thoại, email, tên khách hàng. + Quản lý sinh nhật khách hàng. + Quản lý ảnh chụp khách hàng. + Quản lý nhóm khách hàng.  

Quản lý doanh số bán hàng – Công nợ

Quản lý doanh số bán hàng – Công nợ

– Quản lý doanh số bán hàng. – Thống kê các đơn hàng khách đã mua. – Thống kê công nợ khách hàng. – Thanh toán nợ của khách hàng. – Nợ khách hàng.