Thêm thông tin cửa hàng

– Thêm các thông tin cửa hàng mới

– Admin quản lý các chi nhánh khác.

Đăng bài tin tức

– Những bài tin giới thiệu về spa.

– Upload những bài viết sale hot hấp dẫn.

– Upload những sản phẩm, dịch vụ mới tại spa.

Tư vấn miễn phí

– Phản hồi thông tin khách hàng cần tư vấn.

– Gửi tin nhắn qua trình duyệt web.

– Gửi notification qua trình duyệt web.