Hướng dẫn sử dụng

logo

Giảm giá

Các bạn vào Ưu đãi -> Khuyến mại -> Tạo mới (+) :

1

Click Tạo mới (+) :

2

Mình sẽ giải thích các trường dữ liệu cần nhập cho các bạn nhé:

  1. Chương trình, các bạn nhập tên của chương trình khuyến mại vào nhé (VD: Khuyến mại tháng 10)
  2. Mô tả, các bạn nhập phần mô tả chương trình vào đây, và sau này mình có thể gửi đoạn mô tả này đến với khách hàng thông qua App hoặc trình duyệt.
  3. Áp dụng từ ngày, Áp dụng đến ngày, phần này các bạn chọn thời gian hiệu lực của chương trình nhé.
// //