Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Hình ảnh khách hàng

Anh Khach

Truy cập Web & App –> Media/Video –> chọn cate App.AfterBefore –> Click hiển thị

– Click “Thêm mới” để thêm bài viết mới, click “Sửa” để sửa nội dung bài viết

Ab

(1) Nhập tên khách hàng
(2) Gắn link vi trị hiển thị của bài viết trên app
(3) Mô tả bài viết+ Click icon Icon Upload Anh để upload ảnh vào chi tiết bài viết

Chọn công khai rồi ấn cập nhật để công khai bài viết trên App

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //