Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Hôm nay sale gì?

Quản lý trang mua hàng

App Mua Hang
– Truy cập Web & App –> Media / Video –> chọn vị trí App.MuaHang –> Click “Hiển thị” để hiển thị các bài viết trang mua hàng
App Mua Hang 1
– Click “Thêm mới” để thêm mới banner mua hàng, click “Sửa” để sửa
App Mua Hang 2
(1) Nhập tên banner mua hàng
(2) Nhập link mua hàng theo hướng dẫn góc phải dưới
(3) Chọn ảnh banner mua hàng từ máy tính.Kích thước ảnh: 800px*chiều cao tùy ý
(4) Nhập mô tả banner mua hàng nếu có

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //