Hướng dẫn sử dụng

logo

Hướng dẫn cách mở ứng dụng

– Sau khi tải và cài app xong. Click “Mở” để mở ứng dụng
– Hoặc trên danh sách ứng dụng click vào icon của app để mở ứng dụng
Img 0299
Img 0300

// //