Danh sách
Nhập thông tin doanh nghiệp
Xem video

 

 

Bước 1: Vào phần “Cài đặt” , chọn “Thông tin cơ bản”

Bước 2: Nhập thông tin của bạn
– Click vào các đầu mục thông tin ở cột bên phải.
– Rồi sửa thông tin tương ứng trong ô bên trái.

 

Tạo cơ sở kinh doanh – Quản lý nhân viên
Xem video

1. Tạo cơ sở kinh doanh

Bước 1: Chọn “Cài đặt” -> “Cơ sở kinh doanh”  -> Click “+” và điền thông tin cơ sở.

Bước 2: Click “Lưu” để hoàn thành.              
* Lưu ý: Cơ sở Online: Là dành cho website – Không chỉnh sửa cơ sở này

2. Quản lý nhân viên

Bước 1: Chọn ‘’ Cài đặt’’ -> ‘’ Quản lý nhân viên’’

Bước 2Chọn “+” để thêm nhân viên/ cơ sở

+ Điền tên nhân viên và quyền -> Click  để hoàn thành.

VD: Nhân viên là “Trần Văn Hạo “. Tài khoản sẽ là:
– Tên đăng nhập: haotv
– Mật khẩu: 1234

Bước 3Chọn để cài đặt mức lương và phụ phí từng nhân viên của từng cơ sở

+ Click để lưu thông tin

*Lưu ý: không cài đặt lương nhân viên cho cơ sở online

Cài đặt Sản phẩm – Combo
Xem video

1. Tạo danh mục sản phẩm

Bước 1: Vào phần “Cài đặt”, chọn Phân loại SP/DV/PP/NL/TT

Bước 2: Click vào “thêm mới phân loại”

Bước 3: Nhập tên danh mục

Bước 4: Click để lưu thông tin danh mục.

*Lưu ý:Thêm danh mục trong danh mục: click dấu “+” của danh mục cấp lớn để thêm danh mục cấp nhỏ hơn

              Click và kéo thả chuột để sắp xếp thứ tự danh mục

2. Tạo sản phẩm – liệu trình dịch vụ

2.1 Tạo sản phẩm

Bước 1: Vào phần “Cài đặt“, chọn “Quản lý SP/DV/PP”

Bước 2: Bạn muốn thêm sản phẩm vào mục nào, click dấu “+” phía cuối mục đó

Bước 3: Điền thông tin sản phẩm vào biểu mẫu
– Nhập tối thiểu 3 thông tin: Tên, Giá sản phẩm, Mã sản phẩm
– Ảnh 1: Ảnh sản phẩm : Click vào “Ô vuông” -> chọn ảnh cho sản phẩm
* Lưu ý: có thể không nhập mã sản phẩm nếu không cần thiết, vì hệ thống sẽ tự tạo 1 mã ngẫu nhiên.
– Chọn chức năng “nâng cao” và kéo xuống cuối khung để cài đặt đơn vị nhập kho cho sản phẩm, dung tích hoặc khối lượng khi chuyển đổi sang nguyên vật liệu

(1) Đơn vị nhập kho của sản phẩm
(2) Dung tích hoặc khối lượng của 1 sản phẩm khi chuyển đổi sang nguyên vật liệu
(3) Đơn vị tính nhập kho của nguyên vật liệu
(4) Nguyên vật liệu cần chuyển đổi từ sản phẩm sang

Bước 4: Click   để lưu sản phẩm

*Tạo các Option

Bước 1: Tạo các option

– Trong đó 1 option để công khai còn các option còn lại xóa công khai

– Click vào option để công khai.

Bước 2: Chọn

– Chọn nâng cao.

Bước 3: Vào mục lựa chọn nhập các option:

(1) : Tùy chọn về thể tích của thuốc bổ có 200ml và 500ml, tùy chọn về màu sắc thuốc bổ có xanh và đỏ sau đó Click vào “Tạo” 

(2) : Bảng nhập các mã sản phẩm.

(3) : Nhập mã các sản phẩm.

SP8 : Thuốc bổ loại 500ml, màu xanh

SP9 : Thuốc bổ loại 200ml, màu xanh

SP10 : Thuốc bổ loại 500ml, màu đỏ

SP11 : Thuốc bổ loại 200ml, màu đỏ

– Sau khi nhập xong ấn “Lưu

– Kết quả hiển thị trên web:

*Tạo Combo

Bước 1: Vào phần tạo sản phẩm mới với tên Combo vang.

– Nhập giá Combo vang.

– Click “Nâng cao“.

Bước 2: Chọn mục Combo nhập các sản phẩm mình muốn có trong Combo vang.

– Ở đây chọn 2 sản phẩm trong combo vang là Sâm Angela và Thuốc bổ xanh 500ml.

Bước 3: Chọn số lượng các sản phẩm có trong Combo.

– Xong Click ”Lưu” ta đã tạo được combo vang gồm Sâm Angela và Thuốc bổ xanh 500ml với giá 2.000.000

 

Cài đặt dịch vụ – Combo
Xem video

1.Setup các loại hình dịch vụ

Bước 1: Chọn mục “Cài đặt” -> chọn “Quản lý SP/DV/PP” -> chọn Tab “Dịch vụ

Bước 2: Click “+” và Điền thông tin dịch vụ gốc :
– Tên / mã / ảnh dịch vụ ( “mã” do hệ thống tự sinh ra, bạn có thể chỉnh lại nếu muốn )
– Thưởng nhân viên: số tiền nhân viên nhận cho 1 lần làm dịch vụ

Bước 3: Click để hoàn thành.

Bước 4: Click “+” cuối dịch vụ gốc để thêm các loại dịch vụ.

Tạo dịch vụ buổi lẻ & liệu trình

Bước 1: Nhập thông tin dịch vụ
* Thông tin cần nhập:
– Tên / mã / giá
– S.lg: 1 cho buổi lẻ và số buổi tùy chọn cho liệu trình
– Phút: Thời lượng cho 1 buổi chăm sóc
– Số ngày: Số ngày sử dụng (Quá thời hạn sử dụng, khách sẽ mất luôn liệu trình)

Bước 2: Chọn “Nâng cao” nhập hoa hồng bán hàng.

Bước 3: Click để hoàn thành.

       Tạo dịch vụ bảo hành

Bước 1: Nhập thông tin liệu trình
* Thông tin cần nhập:
– Tên / mã / giá
– S.lg: Số buổi trong 1liệu trình (liệu trình 3 buổi: điền là 3, liệu trình 5 buổi: điền là 5,…)
– Phút: Thời lượng cho 1 buổi chăm sóc
– Số ngày: Thời hạn sử dụng.

Bước 2: Tùy chọn “Nâng cao”

– Điền thưởng hoa hồng nhân viên -> Click “Dịch vụ bảo hành”

Bước 6: Click “Lưu” để hoàn tất

Tạo dịch vụ theo hình thức fitness

Bước 5: Nhập thông tin liệu trình
* Thông tin cần nhập:
– Tên / mã / giá
– S.lg: Số buổi trong liệu trình fitness: -1

– Phút: Thời lượng cho 1 buổi chăm sóc
– Số ngày: Số ngày sử dụng gói fitness (Quá thời hạn sử dụng, khách sẽ mất luôn liệu trình)

Bước 6: Nhập hoa hồng nv -> Click “Lưu” hoàn thành.

2. Setup combo dịch vụ

– Add các dịch vụ vào combo tại ô “Thêm sản phẩm vào combo”

(1) : Setup thông tin combo (Tên combo, Mã, Giá combo)

(2) : Nhập thông tin các dịch vụ trong combo (Số buổi, Giá thành phần, thời gian/buổi)

– Click “Lưu” để hoàn thành.