Danh sách
Nhập thông tin doanh nghiệp
Xem video

 

 

Bước 1: Vào phần “Cài đặt” , chọn “Thông tin cơ bản”

Bước 2: Nhập thông tin của bạn
– Click vào các đầu mục thông tin ở cột bên phải.
– Rồi sửa thông tin tương ứng trong ô bên trái.

 

Tạo cơ sở kinh doanh – Quản lý nhân viên
Xem video

1. Tạo cơ sở kinh doanh

Bước 1: Chọn “Cài đặt” -> “Cơ sở kinh doanh”  -> Click “+” và điền thông tin cơ sở.

Bước 2: Click “Lưu” để hoàn thành.              
* Lưu ý: Cơ sở Online: Là dành cho website – Không chỉnh sửa cơ sở này

2. Quản lý nhân viên

Bước 1: Chọn ‘’ Cài đặt’’ -> ‘’ Quản lý nhân viên’’

Bước 2Chọn “+” để thêm nhân viên/ cơ sở

+ Điền tên nhân viên và quyền -> Click  để hoàn thành.

VD: Nhân viên là “Trần Văn Hạo “. Tài khoản sẽ là:
– Tên đăng nhập: haotv
– Mật khẩu: 1234

Bước 3Chọn để cài đặt mức lương và phụ phí từng nhân viên của từng cơ sở

+ Click để lưu thông tin

*Lưu ý: không cài đặt lương nhân viên cho cơ sở online

Cài đặt Sản phẩm – Combo
Xem video

1. Tạo danh mục sản phẩm

Bước 1: Vào phần “Cài đặt”, chọn Phân loại SP/DV/PP/NL/TT

Bước 2: Click vào “thêm mới phân loại”

Bước 3: Nhập tên danh mục

Bước 4: Click để lưu thông tin danh mục.

*Lưu ý:Thêm danh mục trong danh mục: click dấu “+” của danh mục cấp lớn để thêm danh mục cấp nhỏ hơn

              Click và kéo thả chuột để sắp xếp thứ tự danh mục

2. Tạo sản phẩm – liệu trình dịch vụ

2.1 Tạo sản phẩm

Bước 1: Vào phần “Cài đặt“, chọn “Quản lý SP/DV/PP”

Bước 2: Bạn muốn thêm sản phẩm vào mục nào, click dấu “+” phía cuối mục đó

Bước 3: Điền thông tin sản phẩm vào biểu mẫu
– Nhập tối thiểu 3 thông tin: Tên, Giá sản phẩm, Mã sản phẩm
– Ảnh 1: Ảnh sản phẩm : Click vào “Ô vuông” -> chọn ảnh cho sản phẩm
* Lưu ý: có thể không nhập mã sản phẩm nếu không cần thiết, vì hệ thống sẽ tự tạo 1 mã ngẫu nhiên.

Bước 4: Click   để lưu sản phẩm

*Tạo các Option

Bước 1: Tạo các option

– Trong đó 1 option để công khai còn các option còn lại xóa công khai

– Click vào option để công khai.

Bước 2: Chọn

– Chọn nâng cao.

Bước 3: Vào mục lựa chọn nhập các option:

(1) : Tùy chọn về thể tích của thuốc bổ có 200ml và 500ml, tùy chọn về màu sắc thuốc bổ có xanh và đỏ sau đó Click vào “Tạo” 

(2) : Bảng nhập các mã sản phẩm.

(3) : Nhập mã các sản phẩm.

SP8 : Thuốc bổ loại 500ml, màu xanh

SP9 : Thuốc bổ loại 200ml, màu xanh

SP10 : Thuốc bổ loại 500ml, màu đỏ

SP11 : Thuốc bổ loại 200ml, màu đỏ

– Sau khi nhập xong ấn “Lưu

– Kết quả hiển thị trên web:

*Tạo Combo

Bước 1: Vào phần tạo sản phẩm mới với tên Combo vang.

– Nhập giá Combo vang.

– Click “Nâng cao“.

Bước 2: Chọn mục Combo nhập các sản phẩm mình muốn có trong Combo vang.

– Ở đây chọn 2 sản phẩm trong combo vang là Sâm Angela và Thuốc bổ xanh 500ml.

Bước 3: Chọn số lượng các sản phẩm có trong Combo.

– Xong Click ”Lưu” ta đã tạo được combo vang gồm Sâm Angela và Thuốc bổ xanh 500ml với giá 2.000.000

 

Cài đặt dịch vụ – Combo
Xem video

1.Setup các loại hình dịch vụ

Bước 1: Chọn mục “Cài đặt” -> chọn “Quản lý SP/DV/PP” -> chọn Tab “Dịch vụ

Bước 2: Click “+” và Điền thông tin dịch vụ gốc :
– Tên / mã / ảnh dịch vụ ( “mã” do hệ thống tự sinh ra, bạn có thể chỉnh lại nếu muốn )
– Thưởng nhân viên: số tiền nhân viên nhận cho 1 lần làm dịch vụ

Bước 3: Click để hoàn thành.

Bước 4: Click “+” cuối dịch vụ gốc để thêm các loại dịch vụ.

Tạo dịch vụ buổi lẻ & liệu trình

Bước 1: Nhập thông tin dịch vụ
* Thông tin cần nhập:
– Tên / mã / giá
– S.lg: 1 cho buổi lẻ và số buổi tùy chọn cho liệu trình
– Phút: Thời lượng cho 1 buổi chăm sóc
– Số ngày: Số ngày sử dụng (Quá thời hạn sử dụng, khách sẽ mất luôn liệu trình)

Bước 2: Chọn “Nâng cao” nhập hoa hồng bán hàng.

Bước 3: Click để hoàn thành.

       Tạo dịch vụ bảo hành

Bước 1: Nhập thông tin liệu trình
* Thông tin cần nhập:
– Tên / mã / giá
– S.lg: Số buổi trong 1liệu trình (liệu trình 3 buổi: điền là 3, liệu trình 5 buổi: điền là 5,…)
– Phút: Thời lượng cho 1 buổi chăm sóc
– Số ngày: Thời hạn sử dụng.

Bước 2: Tùy chọn “Nâng cao”

– Điền thưởng hoa hồng nhân viên -> Click “Dịch vụ bảo hành”

Bước 6: Click “Lưu” để hoàn tất

Tạo dịch vụ theo hình thức fitness

Bước 5: Nhập thông tin liệu trình
* Thông tin cần nhập:
– Tên / mã / giá
– S.lg: Số buổi trong liệu trình fitness: -1

– Phút: Thời lượng cho 1 buổi chăm sóc
– Số ngày: Số ngày sử dụng gói fitness (Quá thời hạn sử dụng, khách sẽ mất luôn liệu trình)

Bước 6: Nhập hoa hồng nv -> Click “Lưu” hoàn thành.

2. Setup combo dịch vụ

– Add các dịch vụ vào combo tại ô “Thêm sản phẩm vào combo”

(1) : Setup thông tin combo (Tên combo, Mã, Giá combo)

(2) : Nhập thông tin các dịch vụ trong combo (Số buổi, Giá thành phần, thời gian/buổi)

– Click “Lưu” để hoàn thành.