Danh sách
Hướng dẫn tải APP
Xem video

1. App Android

– Click CHPlay để vào kho ứng dụng của Google.
– Nhập tên App muốn cài đặt vào ô tìm kiếm

– Chọn ứng dụng cần cài trong danh sách tìm kiếm
– Click “Cài đặt” để cài đặt App
– Click “Mở” để mở ứng dụng sau khi cài xong

2. App IOS

– Click icon Appstore để vào kho ứng dụng của Apple.
– Click icon tìm kiếm .
– Nhập tên App muốn cài đặt (ví dụ: Cser Beauty)
– Click “Nhận” để cài đặt úng dụng

– Click “Mở” để mở App vừa cài xong.

Đăng nhập tài khoản
Xem video

– Liên hệ với quản lý để lấy thông tin tài khoản và mật khẩu
– Nhập tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập

– Click “Đăng nhập” để đăng nhập

Quản lý thông tin tài khoản
Xem video

– Click icon để vào trang quản lý tài khoản

– Click “Đăng xuất” hoặc click icon để đăng xuất tài khoản

Quản lý dịch vụ được giao
Xem video

– Click chọn thẻ “Dịch vụ” để xem danh sách các ca dịch vụ được giao
– Chọn ca dịch vụ để thao tác:

 • Click “Xem chi tiết” để xem chi tiết về thông tin khách hàng và thời gian làm dịch vụ
 • Click “Nhật ký” để xem nhật ký cần lưu ý về khách hàng
 • Click “Lịch trình” để xem trạng thái tất cả các ca của liệu trình

– Sau khi làm xong ca dịch vụ cho khách hàng, chọn ca dịch vụ trong thẻ “Dịch vụ” và chọn “Xem chi tiết”

– Click “Báo cáo xong” để hoàn thành ca dịch vụ

– Nhập ghi chú cần lưu ý sau khi làm dịch vụ cho khách hàng
– Up ảnh liệu trình trước và sau khi làm bằng cách chụp ảnh hoặc up ảnh từ điện thoại
– Click “Hoàn thành” để hoàn thành ca dịch vụ

* Bộ lọc:
– Click icon để mở bộ lọc

 • Nhập tên dịch vụ cần tìm
 • Hoặc chọn ngày
 • Click “Tìm dịch vụ” để hiển thị ca dịch vụ cần tìm
Bảng lương dự kiến
Xem video

– Click chọn thẻ “Thống kê” để xem thống kê lương dự kiến

 • Dự kiến: Hiển thị trạng thái trả lương và mức lương dự kiến
 • Lương cơ bản: thống kê lương cơ bản, trợ cấp và ngày công tính lương
 • Phạt: thống kê các khoản phạt của nhân viên
 • Lương dịch vụ: thống kê các ca lương dịch vụ nhân viên hoàn thành (tên dịch vụ và ngày giờ làm dịch vụ)
 • Hoa hồng bán hàng: thống kê các khoản hoa hồng bán hàng mà nhân viên được thưởng
 • Tạm ứng: thống kế các khoản mà nhân viên tạm ứng lương trước
 • Hoàn ứng: thống kê các khoản mà nhân viên hoàn ứng lại
 • Lương của bạn: tổng kết lương của nhân viên nhận được trong tháng
Báo cáo hoạt động
Xem video