Danh sách
Đăng nhập
Xem video

Bước 1: mở trình duyệt web (Chrome, safari, firefox, opera, . . .)
Bước 2: Vào web site của spa
Bước 3: kéo xuống dưới cùng, Bâm vào dòng “Bản quyền thuộc về . . . .”
Bước 4: Điền thông tin tài khoản
– Tên đăng nhập: Tên nhân viên + 2 chữ cái đầu của họ và tên đềm (VD: Nguyễn Phương Ling -> Tên ĐN: linhnp)
– Mật khẩu: 1234 (Nếu quên hoặc muốn đổi mật khẩu, liên hệ với quản trị viên để được cấp lại hoặc thay đổi)
* Bấm “đăng nhập” để đăng nhập

Đưa Icon ra màn hình chờ
Xem video

Bước 1: mở trang đăng nhập như ở phần 1 nhỏ bên trên
Bước 2: 
* Đối với trình duyệt Chrome:
Chọn Biểu tượng 3 chấm , rồi chọn “Thêm vào màn hình chờ”

 

Video hướng dẫn trực quan: https://youtu.be/P6XNPrgNXCU

* Đối với trình duyệt safari:
Chọn Biểu tượng share, Rồi chọn “Add to Home Screen”

Xem thông tin tài khoản
Xem video

Bước 1: Chọn “Tài khoản”
Bước 2: Xem thông tin