Danh sách
Dịch vụ
Xem video

1. Xem danh sách những dịch vụ phải làm trong ngày

Bước 1: Bấm “Dịch vụ”
Bước 2: Xem danh sách những buổi dịch vụ phải làm


Thông tin 1 buổi dịch vụ gồm :
– Tên dịch vụ phải làm
– Tên khách hàng sử dụng dịch vụ
– Thời điểm khách hẹn
– Những nhân viên làm cho buổi dịch vụ đó

Video hướng dẫn trực quản : https://youtu.be/jNlV9841vpA

2. Báo cáo xong cho những dịch vụ đã hoàn thành

 

 

Bước 1: Vào dịch vụ
Bước 2: Bấm vào buổi dịch vụ đã làm
Bước 3: chọn chi tiết
Bước 4: Bấm “báo cáo xong”
Video hướng dẫn trực quan:  https://youtu.be/BEZZ4x0oYaM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thống kê lương
Xem video

Bước 1: Vào “Thống kê”

Bước 2: Xem thống kê lương thưởng
Trong đó:
– Dịch vụ: Tiền nhân viên nhận được cho mỗi buổi dịch vụ đã làm
– Thưởng doanh số: Tiền hoa hồng nhân viên nhận được khi tư vấn cho khách mua
– Tổng lương: Tổng tất tần tật số tiền nhân viên sẽ nhận được

 

Nhật kí
Xem video

Nhật ký : có tác dụng lưu lại những lưu ý, note, ghi chú trong quá trình chăm sóc khách 

1. Hướng dẫn xem nhật ký:
Trước khi chăm sóc cho khách, nhân viên có thể mở nhật ký, xem những lưu ý về khách hàng đó, để chăm sóc cho khách chu đáo nhất.

Bước 1: Vào dịch vụ
Bước 2: Bấm vào buổi dịch vụ
Bước 3: Chọn nhật ký
Bước 4: Xem nhật ký
Video hướng dẫn trực quan: https://youtu.be/aambAxR158I

2. Hướng dẫn tạo nhật ký:
Bên cạnh việc xem nhật ký, nhân viên có thể tạo thêm các nhật ký mới, để bản thân, và những nhân viên khác xem lại

Bước 1: Vào dịch vụ
Bước 2: Bấm vào buổi dịch vụ
Bước 3: Chọn chi tiết
Bước 4: Viết nội dung vào ô nhật ký
Bước 5: Bấm “Thêm nhật ký” để lưu
Video hướng dẫn trực quản: https://youtu.be/XZPVeeWrZns

Lưu ý: Nếu tích “Khách hàng xem”, thì khách hàng mới xem được nội dung nhật ký. Nếu nội dung nhạy cảm, chỉ nội bộ spa xem với nhau, thì không tích