Danh sách
Hướng dẫn cài App
Xem video

1. Trên hệ điều hành ios (iPhone)

Bước 1: Mở App Store
Bước 2: Chọn Tìm kiếm (search)
Bước 3: Tìm tên spa, hoặc website của spa
Bước 4: Click nhận và bắt đầu cài App
2. Trên hệ điều hành Android (Samsung, Oppo, Xiaomi,…)

Bước 1: Mở CHplay
Bước 2: Tại ô Tìm kiếm, Tìm tên spa, hoặc website của spa
Bước 3: Bấm vào logo hoặc app có tên spa
Bước 4: Click cài đặt và bắt đầu cài App