Danh sách
Xem các chương trình ưu đãi
Xem video


Bước 1: Mở App và Đăng nhập vào tài khoản của bạn
Bước 2: Chọn “Ưu đãi”
Bước 3: Bấm vào banner, để xem nội dung chương trình khuyến mãi

Mua hàng từ app – quản lý đơn hàng đã mua
Xem video

1. Mua hàng từ App

Bước 1: Chọn “Mua hàng”
Bước 2: Chọn loại mặt hàng : hàng đang sale, sản phẩm, hay liệu trình dịch vụ
Bước 3: Bấm vào sản phẩm muốn mua
Bước 4: Xem lại sản phẩm trong giỏ hàng. Bấm “Đặt hàng” để đặt đơn hàng
Bước 5: Thêm thông tin cho đơn hàng

– Số lượng sản phẩm: Bấm sản phẩm và bấm “+,-” để tăng giảm số lượng sản phẩm muốn mua
– Mã giảm giá: Bấm “Chọn” và nhập mã giảm giá (nếu có)
– Thanh toán bằng tiền trong quỹ: Bấm “Chọn” và Nhập số tiền thanh toán bằng quỹ (nếu có)
– Phương thức thanh toán: Bấm “Chọn” và chọn phương thức thanh toán
Bước 6: Bấm gửi đơn hàng

2. Xem và quản lý đơn hàng đã mua

Bước 1: Chọn “Tài khoản”
Bước 2: Chọn “Đơn hàng”
Bước 3: Xem danh sách đơn hàng
Trong đó có “trạng thái”:
– Hoàn thành : Đơn hàng đã được spa duyệt
– Mới gửi: Đơn hàng chưa được spa duyệt
– Đã thanh toán: số tiền đã thanh toán cho đơn hàng – Chưa thanh toán: số tiền còn nợ
* Có thể bấm vào đơn hàng để xem chi tiết hơn

Video hướng dẫn https://youtu.be/i1_RxnOLNyI

Thẻ dịch vụ và Đặt lịch
Xem video

1. Theo dõi liệu trình đang có

Bước 1: chọn “Thẻ dịch vụ”
Bước 2: Xem thẻ liệu trình đang sử dụng
Trong đó:
– Mỗi ô vuông tương ứng cho 1 buổi sử dụng dịch vụ.
Ô vuông xanh lam: thể hiện buổi chưa sử dụng.
Ô vuông xám: thể hiện buổi đã sử dụng.
Ô vuông xanh lơ: thể hiện buổi đã hẹn và spa đã tiếp nhận.
Ô vuông xanh lá: thể hiện buổi đặt hẹn qua App và spa chưa tiếp nhận.
2. Đặt lịch
a. Đặt lịch cho liệu trình đã mua

Bước 1: Chọn “Đặt lịch”
Bước 2: Chọn “Đặt lịch thẻ dịch vụ”
Bước 3: Điền thông tin buổi hẹn, và bấm “Đặt lịch” để đặt
Video hướng dẫn trực quan: https://youtu.be/33Y1g2NeLxg

b. Đặt lịch cho liệu trình chưa mua

Bước 1: Chọn “Đặt lịch”
Bước 2: Chọn “Đặt lịch dịch vụ mới”
Bước 3: Điền thông tin buổi hẹn, và bấm “đặt lịch” để đặt
Video hướng dẫn trực quan: https://youtu.be/SNz2QF6Jx4Y

c. Xem những buổi đã đặt

Bước 1: Chọn “Đặt lịch”
Bước 2: Chọn “Quản lý đặt lịch”
Bước 3: Xem những buổi đã đặt. Có thể bấm vào “Xem chi tiết” để xem chi tiết hơn.
Video hướng dẫn trực quan: https://youtu.be/VPthRqRpAdI

Quản lý ví điện tử-nhật ký-xem thông tin liên hệ
Xem video

1. Quản lý ví điện tử

Bước 1: Chọn “Tài khoản”
Bước 2: Chọn “Ví điện tử”
Bước 3: Xem lịch sử dùng tiền trong ví

2. Quản lý nhật kí
Nhật ký: là những lưu ý của nhân viên về khách hàng, Lời nhắc về lịch làm liệu trình, tiến triển của khách qua quá trình sử dụng dịch vụ tại spa, . . . . .

Bước 1: Chọn “Tài khoản”
Bước 2: Chọn “Nhật ký”
Bước 3: Xem nhật ký
Video hướng dẫn: https://youtu.be/4R4xsGrqo4c

3. Xem thông tin liên hệ

Bước 1: Chọn “Tài khoản”
Bước 2: Chọn “Liên hệ”
Bước 3: Xem thông tin liên hệ
Video hướng dẫn: https://youtu.be/4Y363hHaRY0

Mã giảm giá Voucher – Mã giới thiệu hoa hồng
Xem video


Bước 1: Chọn “tài khoản”
Bước 2: Chọn “Mã giảm giá”
Bước 3: Xem mã giảm giá
– Mã Dành riêng cho bạn: là mã giảm giá chỉ bạn mới có
– Áp dụng chung: là mã giảm giá ai cũng nhận được
– Affilate: Nếu có người mua hàng bằng mã này, bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng trên giá trị của đơn hàng đó