Danh sách
Nạp ví – Đặt cọc
Xem video

1. Nạp ví

Bước 1: Click ”
Bước 2: Nhập số tiền cần nạp / rút ( Nếu nhập số lớn hơn 0 là nạp, Số tiền bé hơn 0 là rút )
Chọn hình thức nạp / rút, nhập ghi chú (nếu cần)
Bước 3: Bấm Nạp để nạp/rút tiền vào ví cho khách.
2. Đặt cọc
a.Tạo đặt cọc

Bước 1: Click ”
Bước 2: Nhập số tiền
Chọn hình thức cọc, nhập ghi chú về sản phẩm, dịch vụ khách cọc (nếu cần)
Bước 3: Bấm “Đặt cọc”
* Video hướng dẫn trực quan: https://youtu.be/znSyhkyQ498

b.Hoàn tất/Hủy đơn hàng đã đặt cọc
Bước 1: Chuyển tiền cọc vào quỹ của khách

– Click “Chi tiết” ví điện tử của khách
– Click vào ghi chú của khoản đặt cọc và xóa “DATCOC”
– Bấm cập nhật & Kiểm tra lại ví điện tử của khách hàng
Bước 2: Nếu khách muốn mua sản phẩm đã cọc : Bán hàng cho khách như bình thường, dùng khoản tiền vừa được chuyển vào quỹ để thanh toán (Chi tiết xem thêm trong II. 3. Bán hàng sản phẩm/dich vụ)
Nếu khách hủy khoản cọc: Gửi lại tiền cho khách, và trừ tiền trong quỹ của khách ( các bước rút tiền trong ví xem phần 1. Nạp ví)
* Video hướng dẫn trực quan: https://youtu.be/u3v9BqqBc00

Xóa đơn hàng bán sai
Xem video

Nếu phải xóa sửa đơn hàng, lễ tân liên hệ quản lý hoặc quản trị viên để được hỗ trợ

Tạo thưởng (hoa hồng) – Doanh số cho nhân viên
Xem video

Bước 1: Tìm kiếm đơn hàng
(1) Tại ô tìm kiếm đơn hàng, gõ tên hoặc số điện thoại, hoặc email của khách hàng rồi bấm ENTER
(2) Chọn mục “Thưởng NV”

(4) Giá trị đơn hàng
(5) Chọn nhân viên được thưởng hoa hồng của đơn hàng
(6) Chọn nhân viên được thưởng doanh số
(7) Áp dụng thưởng hoa hồng và doanh số trên từng sản phẩm,dịch vụ của đơn hàng

Bước 2: Chọn nhân viên thưởng
– Có thể chọn một hoặc nhiều nhân viên nhận thưởng
– Trường hợp muốn thưởng hoa hồng và doanh số theo từng sản phẩm: thêm nhân viên ở hàng tương ứng với sản phẩm đó

(1) Sản phẩm,dịch vụ trong đơn hàng
(2) Thưởng hoa hồng
(3) Thưởng doanh số

Bước 3: Cài đặt mức thưởng hoa hồng và doanh số
– Sau khi chọn nhân viên tiến hành cài đặt thưởng hoa hồng, doanh số cho nhân viên

(1) Giá trị thanh toán đơn hàng hoặc sản phẩm,dịch vụ trong ngày
(2) Cài đặt % hoa hồng nhân viên được nhận
– Click để hoàn tất quá trình.

Đơn hàng thanh toán nhiều lần
Xem video

Bước 1: Chọn đơn hàng chưa thanh toán.

(1) : Xem chi tiết đơn hàng
Đơn hàng gồm dịch vụ Gội đầu dưỡng sinh,Triệt lông 1/2 chân, Tắm trăng phi thuyền 10 buổi

(2) : Chọn “Thanh toán”

Bước 2: Chọn thanh toán cho các hạng mục
TH1: Khách thanh toán hết đơn hàng

(1) : Giá trị đơn hàng
(2) : Nhập phương thức thanh toán (Tiền mặt, chuyển khoản, Quẹt thẻ,ví)
(3) : Chọn thanh toán để hoàn thành
TH2: Khách thanh toán 1 phần đơn hàng

(1) : Tính năng nâng cao
(2) : Danh sách sản phẩm, dịch vụ khách mua
(3) : Nhập số tiền khách thanh toán cho từng sản phẩm, dịch vụ
(4) : Nhập phương thức thanh toán (Tiền mặt, chuyển khoản, Quẹt thẻ,ví)
(5) : Ghi chú nếu có
(6) : Chọn thanh toán để hoàn thành
Khi thanh toán cho từng hạng mục, quản lý sẽ nắm được khoản nợ của khách hàng đến từ dịch vụ hay sản phẩm nào

Trả hàng
Xem video

*Lưu ý:
– Chỉ áp dụng cho đơn hàng đã thanh toán hết
– Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua sản phẩm và dịch vụ, dịch vụ phải chưa sử dụng
Bước 1: Tìm đơn hàng cần trả
Bước 2: Click trả hàng

Bước 3: Nhập số lượng sản phẩm dịch vụ cần trả, phí trả hàng và click trả hàng

(1) Số lượng sản phẩm, dịch vụ cần trả
(2) Phí trả lại nếu có
(3) Trả hàng

*Tiền hoàn trả sẽ cộng vào ví online của khách. Lễ tân hỏi ý kiến khách:
– Nếu khách đồng ý không rút tiền ví và để tiền đó thanh toán các đơn hàng về sau, thì không cần thực hiện gì thêm.
– Nếu khách muốn rút tiền về, lễ tân trả tiền cho khách và thực hiện các bước rút tiền ví ( hướng dẫn rút tiền ví: 1. Nạp ví)