Danh sách
Tạo khách hàng mới
Xem video

1. Tạo khách hàng mới

Bước 1: Bấm nút  thêm mới khách hàng
Bước 2: Nhập thông tin khách ( bạn phải đủ 3 thông tin: SĐT, Email, Tên khách )
– Nhập số điện thoại
– Nhập Email ( Lưu ý: khách hàng không có email -> Click “Tạo từ SĐT”, bạn có thể sửa lại email này sau)
– Nhập họ tên khách
– Và một vài thông tin khác
Bước 3: Click “Thêm mới” để lưu

2. Tìm kiếm khách hàng
Tại ô tìm kiếm khách hàng, gõ tên hoặc số điện thoại, hoặc email của khách rồi bấm ENTER

3. Đọc thông tin khách hàng

(1) Số đơn hàng mà khách hàng đã mua
(2) Thẻ dịch vụ khách hàng đã mua
(3) Mua hàng cho khách
(4) Nhật kí dịch vụ
(5) Gửi thông báo đến khách hàng qua app
(6) Thẻ cũ cho khách hàng cũ (dùng để tạo thẻ cũ cho các dịch vụ đang làm tại spa)
(7) Dịch vụ khách hàng: các dịch vụ, lịch sử mua hàng,…

4. Đổi thông tin khách hàng
Bước 1: Tìm khách hàng cần sửa thông tin
Bước 2: Click icon bút bi

Bước 3: Sửa thông tin cần sửa
* Lưu ý: Đối với sửa số điện thoại và email, bạn phải click “Đổi số đt” và “Đổi email” rồi gõ lại

Bước 4: Click để lưu thay đổi
Video hướng dẫn: https://youtu.be/LgocwbOKTcs

5. Reset mật khẩu
Bước 1: Tìm khách hàng cần sửa thông tin
Bước 2: Click icon bút bi

Bước 3: Click “Đặt mật khẩu mới” ở phía cuối giao diện
Hệ thống sẽ cung cấp mật khẩu mới là 4 số ngẫu nhiên
Bước 4: Click để lưu thay đổi

Thao tác mục Dịch vụ khách hàng trong Pos quản lý
Xem video

1. Thông tin chi tiết các hạng mục:

– Click “Dịch vụ khách hàng” sẽ hiển thị như sau:

(1) : Thông tin cá nhân của khách hàng.
(2) : Các ghi chú quan trọng liên quan tới khách hàng.
(3) : Lịch sử giao dịch của khách hàng.
(4) : Những dịch vụ đặt lịch hôm nay.
(5) : Đặt lịch tư vấn hôm nay.
(6) : Thẻ dịch vụ của khách hàng.
(7) : Đặt ví/ Đặt cọc, Đặt lịch tư vấn và Mua Sản phẩm/ Dịch vụ.
(8) : Đơn hàng chưa thanh toán của khách hàng.
(9) : Nhập mã giảm giá và Thanh toán bằng ví.
(10) : Thanh toán và Checkout.

2. Quy trình khách hàng:

TH1: Khách hàng cũ:
– Khách đã có tài khoản :
+ Thao tác với khách hàng trong mục “Dịch vụ khách hàng”
– Khách chưa có tài khoản:
+ Tạo khách hàng.
+ Tạo thẻ cũ cho khách hàng.
+ Thao tác với khách hàng trong mục “Dịch vụ khách hàng”

TH2: Khách hàng mới:
+ Tạo khách hàng.
+ Thao tác với khách hàng trong mục “Dịch vụ khách hàng”

THAO TÁC TRONG “DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG”
Trong mục “Dịch vụ khách hàng” có thể thao tác:
+ Lưu nhật ký khách hàng.
+ Đặt lịch tư vấn.
+ Đặt lịch dịch vụ.
+ Mua sản phẩm/ Dịch vụ.

TH1 : Khách hàng đã có dịch vụ.
– Thao tác đặt lịch cho khách hàng.

TH2 : Khách hàng chưa có dịch vụ.
– Thao tác mua DV -> Đặt lịch.

Thao tác mua DV :

– Click “MUA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ”

– Lựa chọn Dịch vụ trong frame (2).

– Thanh toán & Checkout.

– In đơn hàng & Chữ ký khách hàng nếu có.

Thao tác Đặt lịch:
Bước 1:
– Click vào ô của dịch vụ đã mua :

(1) : Chọn thời gian làm.
(2) : Chọn cơ sở làm.
(3) : Chọn nhân viên làm.
Chọn phụ phí nếu có.

Bước 2:
– Click “Chuyển” để bàn giao cho nhân viên.
– Chọn hình thức lương “Tự động” hoặc “Thủ công”
Lưu ý :
– Khi khách hàng muốn hủy đặt lịch click “Hủy”
– Có thể click “Hoàn thành ngay” để hoàn thành đặt lịch.
– Khi hoàn thành ca khách ra về. ta vào mục lịch sử của khách ấn chọn “ THANH TOÁN VÀ CHECK OUT” để hoàn thành ca cho khách và tính lương nhân viên dịch vụ.
– Trong mục “ THANH TOÁN VÀ CHECK OUT” có mục : Chữ ký khách hàng và vẫn check out
Nếu click vào chữ kí khách hàng và cho khách kí thì chữ kí đó sẽ hiển thị vào lịch sử đặt lịch của ca đó.