Danh sách
Nhập/xuất hàng
Xem video

Bước 1: Vào kho & hàng tồn -> Chọn Nhập / Xuất kho


Bước 2:
Click “thêm mới”

Bước 3: Điền thông tin cho đơn hàng

– Chọn loại đơn sẽ tạo: nhập hoặc xuất
– Chọn kho nhập (hoặc xuất) hàng
– Mã đơn hàng hệ thống sẽ tự tạo. Nếu bạn muốn đặt mã kiểu khác, bạn có thể gõ lại

Bước 4: Nhập sản phẩm

1. Click dấu “” để thêm ô nhập thông tin sản phẩm
2. Điền thông tin cho sản phẩm nhập/xuất: mã sp, số lượng sp nhập / xuất , Đơn vị.
3. Click thêm mới để lưu đơn hàng

Xem hàng tồn
Xem video

Vào “Phần mềm” , chọn “Kho & hàng tồn”

1. Đọc Thông tin
– Số lượng: Số sản phẩm chưa thuộc đơn hàng nào
– Thực tồn: Số sản phẩm đang còn trong kho
– Click chi tiết để xem lịch sử xuất – nhập của sản phẩm

2. Bộ lọc (dùng để lọc thông tin, xem cho tiện)

(1) Lọc hàng tồn theo kho
(2) Lọc theo tên sản phẩm
(3) Click hiển thị để lọc