Danh sách
Xem bảng Đặt lịch theo ngày
Xem video

A. Xem lịch làm việc trong ngày của nhân viên

Bước 1: Vào phần mềm, chọn POS quản lý
Bước 2: Chọn Tab “Lịch”
Bước 3: Xem lịch
Ô màu xanh lá: dịch vụ đã thực hiện xong
Ô màu xanh lam: dịch vụ chưa thực hiện xong
Ô màu tím: Buổi tư vấn cho khách

B. Xem lịch làm việc của 1 nhân viên (trong 1 ngày, 1 tháng, 1 năm , . . .)
Bước 1: Click vào tên nhân viên
Bước 2: Chọn thời gian xem lịch từ ngày . . . -> đến ngày . . . và bấm “Hiển thị”

Bước 3: Xem lịch

Đặt lịch cho khách hàng qua điện thoại / fanpage (khách đã mua thẻ)
Xem video

I. Đặt lịch cho khách

Khi khách liên hệ tới để đặt buổi làm dịch vụ tại spa. Lễ tân thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm khách hàng – tìm theo tên hoặc email hoặc sđt của khách
TH1: Nếu tìm ra, thì sang bước 2
TH2: Nếu tìm không ra, nghĩa là khách chưa có thông tin trên hệ thống. Lễ tân xin luôn thông tin và tạo ngay 1 tài khoản cho khách (các bước tạo khách hàng mới).
Bước 2: Vào phần “Dịch vụ” của khách
Bước 3: Nhập thông tin buổi chăm sóc được hẹn: Chỉnh ngày giờ, cơ sở (điểm) khách sẽ tới, chọn nhân viên sẽ chăm sóc cho khách, Lương cho nhân viên
Bước 4: Click “chuyển” để lưu buổi hẹn và giao việc cho nhân viên

Lưu ý:
– Sau khi chuyển, buổi dịch vụ bạn vừa tạo có trạng thái là “đang thực hiện”
– Khi khách hàng sử dụng buổi này, bạn cần thực hiện các bước hoàn thành dịch vụ : để tính 1 công cho nhân viên, và chuyển trạng thái buổi đó thành “đã sử dụng”

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/embed/qcT1y4EtjmY

II. Hoàn thành dịch vụ (khi khách dùng xong dịch vụ)

Bước 1: Vào phần “Phần mềm”, chọn “Pos quản lý”
Bước 2: Vào Tab “Đặt lịch”
Bước 3: Tìm buổi nhân viên đã làm xong dịch vụ cho khách, Click “Báo cáo xong”

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/embed/NPAzernJkJE

III. Hủy buổi dịch vụ đã đặt

Trong trường hợp khách bận, không đến sử dụng dịch vụ được. Lễ tân thực hiện các bước hủy buổi đặt lịch dưới đây

Bước 1: Tìm khách hủy lịch (các bước tìm khách hàng)
Bước 2: Mở phần “Dịch vụ” của khách
Bước 3: Click vào buổi khách đã đặt hẹn
Bước 4: Click “hủy”

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/embed/xxjfZkMyCtk

Đặt lịch cho khách hàng qua điện thoại / fanpage (khách chưa mua thẻ)
Xem video

I. ĐẶT LỊCH TƯ VẤN LIỆU TRÌNH
Khi khách gọi điện tới, muốn sử dụng dịch vụ tại spa, nhưng khách chưa mua liệu trình nào của spa.
Nhân viên hướng cho khách đến spa để được tư vấn thêm về liệu trình trước khi mua, lễ tân thực hiện các bước sau để tạo buổi hẹn tư vấn
Bước 1: Tìm khách hàng – tìm theo tên hoặc email hoặc sđt của khách
TH1: Nếu tìm ra, thì sang bước 2
TH2: Nếu tìm không ra, nghĩa là khách chưa có thông tin trên hệ thống. Lễ tân xin luôn thông tin và tạo ngay 1 tài khoản cho khách (các bước tạo khách hàng mới).
Bước 2: Click đặt lịch tư vấn

Bước 3: Chọn thời gian hẹn khách và viết vào ô nội dung.
Nội dung những điều cần lưu ý, ghi nhớ: khách tên là gì, số điện thoại của khách, tình trạng sức khỏe, khách nam hay nữ, . . . . (nếu cần)

Bước 4: Click để hoàn thành đặt lịch tư vấn
Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/embed/vQze5W2p2QM

II. CHỈNH CHI TIẾT CHO BUỔI TƯ VẤN
Để chỉnh sửa thông tin chi tiết hơn cho buổi tư vấn: phân công nhân viên nào sẽ tư vấn cho khách? sẽ tư vấn dịch vụ gì? bạn thực hiện theo các bước dưới đây
Bước 1: Bạn vào TAB “Lịch”

Bước 2: Click buổi tư vấn vừa tạo, Chọn “Sửa”

Bước 3: Chọn nhân viên sẽ tư vấn, chọn dịch vụ sẽ tư vấn cho khách

Bước 4: Click để lưu thay đổi
Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/embed/PW4HLzhD1dE

III. HỦY BUỔI TƯ VẤN
Trong trường hợp khách bận, không đến như đã hẹn, lễ tân thực hiện các bước hủy buổi tư vấn như dưới đây
Bước 1: Bạn vào TAB “Lịch”

Bước 2: Click buổi tư vấn đã tạo, Chọn “hủy”

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/embed/HSXoTV-6Nm0

Xác nhận / hủy lịch khi khách hàng đặt qua Web / app
Xem video

A. Tiếp nhận lịch khách đặt qua Web/App

Bước 1: Nhận thông báo có khách đặt lịch
Chọn icon “chuông” để xem thông báo, xác định khách hàng và dịch vụ được đặt

Bước 2: Gọi điện xác nhận đặt lịch với khách -> chỉnh sửa lại buổi đặt lịch (nếu cần) -> rồi giao việc cho nhân viên
Video hướng dẫn: https://youtu.be/2H1U1JCWRb4

B. Hủy buổi khách đặt

Trong trường hợp khách bận, không đến sử dụng dịch vụ được, lễ tân thực hiện các bước hủy buổi đặt lịch dưới đây

Bước 1: Tìm khách hàng đặt lịch (các bước tìm khách hàng)
Bước 2: Mở phần “Dịch vụ” của khách
Bước 3: Click vào buổi khách đã đặt hẹn
Bước 4: Click “hủy”
Video hướng dẫn: https://youtu.be/ss829_gMHo0

Sử dụng phụ phí
Xem video

Phụ phí là những khoản khách phải tri trả thêm để nâng cấp dịch vụ (cho 1 vài buổi trong liệu trình )

VD: khách mua liệu trình 10 buổi chăm sóc tại spa. Nhưng vì lý do cá nhân, khách muốn được chăm sóc tại nhà 3 buổi . Vậy, khách phải trả thêm khoản phụ phí di chuyển để nhân viên di chuyển từ spa đến nhà khách

Bước 1: Nhân viên bán cho khách số phụ phí tương ứng với số buổi nâng cấp (theo ví dụ ở trên thì khách phải mua thêm 3 phụ phí di chuyển)

Bước 2: Khi giao việc cho nhân viên, lễ tân gán phụ phí tương ứng

Xét lương cho nhân viên
Xem video


Khi đặt lịch và phân việc cho nhân viên
Chọn tự động, để gán số tiền lương mặc định cho nhân viên khi làm xong buổi dịch vụ đó.
Chọn thủ công, để tùy chỉnh số tiền lương cho nhân viên khi làm xong buổi dịch vụ đó.
Ghi chú: Số tiền lương mặc định: Tiền lương cố định cho mỗi buổi dịch vụ nhân viên làm, số tiền này cho quản lý hoặc quản trị viên quy định. (Cách quy định tiền lương xem trong hướng dẫn tạo dịch vụ)

Nghiệp vụ khác của thẻ dịch vụ
Xem video

Bước 1: Mở phần “DỊCH VỤ” của khách

Bước 2: Phía dưới sẽ có thêm 1 số chức chức năng mở rộng (phía cuối lịch dịch vụ)

Mỗi thẻ dịch vụ sẽ có 1 Menu như vậy – Khi thao tác hệ thống sẽ tính thao tác cho dịch vụ đó
+ Bắt đầu: Thẻ dịch vụ có hạn và bạn có quyền đặt ngày bắt đầu tính thời hạn
+ Hoãn: Thẻ tập của bạn 1 năm và bạn xin hoãn 1 tháng – 1 tháng đó sẽ được cộng dồn về cuối
+ Đi sớm: Bạn hoãn 1 tháng nhưng 15 ngày bạn đã muốn đi tập lại
+ Chuyển nhượng (đổi chủ sở hữu của dịch vụ): mở dịch vụ cần chuyển nhượng -> Click “chuyển nhượng” -> Điền người nhận và click “Thực hiện”
+ Tặng buổi (tặng thêm buổi sử dụng): Click tặng buổi -> Nhập số buổi tặng thêm -> Click “Tặng buổi”.
+ Tặng thời gian (kéo dài hạn sử dụng): Click tặng thời gian -> Chọn ngày hết hạn mới (tùy ý) -> Click “Thực hiện”
+ Kết thúc (ngừng sử dụng dịch vụ sớm) : Click “Kết thúc” -> Nhập số tiền hoàn trả ( cho những buổi chưa sử dụng ) -> Click “Thực hiện”
+ Chỉnh sửa (dùng để xóa buổi dịch vụ khách sở hữu) Click “Chỉnh sửa” -> Nhập số buổi xóa -> Click “Thực hiện”