Danh sách
Check đơn hàng đến từ Web / App
Xem video

Xem đơn hàng đặt qua Web/App (gọi là đơn hàng online cho ngắn gọn)

Bước 1: Click icon
Bước 2: Tích “Đơn hàng(online) mới”
Bước 3: Chọn điểm là cơ sở “online”
Bước 4: Click “Tìm”

Hệ thống sẽ tìm ra đơn hàng online
– Kèm thông tin khách mua hàng, thời gian khách mua, số tiền thanh toán.
– Bạn có thể click xem để xem chi tiết đơn hàng

Xử lý đơn hàng từ Web / App
Xem video

Khi có khách đặt hàng online, sẽ có thông báo âm thanh, và icon góc trên bên phải hiện số lượng đơn hàng

Bước 1: Sau khi nhận được thông báo, Lễ tân tìm và xem thông tin đơn hàng mới (hướng dẫn tại Check đơn hàng đến từ web/app)

Bước 2: Xác nhận và điều chỉnh một số thông tin
+ Gọi điện xác nhận lại với khách hàng
+ Thông báo phí vận chuyển nếu phát sinh
+ Thay đổi phương thức thanh toán nếu khách hàng yêu cầu
+ Điểm khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc sẽ lấy sản phẩm …
(1) Click “Đổi thông tin” đơn hàng cần chỉnh sửa -> (2) nhập thông tin mới -> (3) Click “Thay đổi thông tin” để lưu thông tin
Chú thích:
– Phương thức thanh toán: Thay đổi phương thức thanh toán (nếu cần)
– Điểm: Chọn kho xuất hàng
– Phí vận chuyển: Nhập phí vận chuyển (nếu có)
– Thêm yêu cầu và ghi chú (nếu cần)

Bước 3: Hủy đơn hàng hoặc Hoàn thành
– Trường hợp: khách chấp nhận đơn hàng, chọn hoàn thành
– Trường hợp: khách không chấp nhận đơn hàng, chọn hủy

*Lưu ý:
Sau khi click hoàn thành, Đơn hàng sẽ ở trạng thái chưa thanh toán.
Nên khi khách đã thanh toán cho đơn hàng, bạn thực hiện các bước thanh toán bổ sung cho đơn hàng đó.
(Các bước thanh toán bổ sung xem tại Đơn hàng thanh toán nhiều lần)
* Ghi chú: Khách hàng có thể di chuyển qua các điểm kinh doanh trong hệ thống để thanh toán như đơn hàng bình thường

Quy trình tự xử lý đơn hàng online nếu kho hàng online độc lập với các điểm
Xem video