Danh sách
Hướng dẫn truy cập hệ thống
Xem video

 

  • Bước 1 : Check kết nối mạng

Đảm bảo có kết nối mạng để truy cập và sử dụng phần mềm.

  • Bước 2 : Truy cập 1 trong các trình duyệt như Google Chorme, Mozilla Firefox, Cốc Cốc, Internet explorer, safari, …
  • Bước 3 : Truy cập vào quyền admin theo tên miền đã được bàn giao.

Ví dụ : Tên miền đã được bàn giao là cser.vn

Vậy, truy cập vào hệ thống theo link : cser.vn/admin

Ta sẽ đến được màn hình đăng nhập và login theo account được cung cấp.