Danh sách
Banner quảng cáo
Xem video

– Vào “WEB & APP” –> chọn “Media/Video

– Chọn “Danh sách quảng cáo” –> chọn vị trí “App.Banner” –> Click “Hiển thị” để xem danh sách các banner có sẵn
– Click “Thêm mới” để thêm mới banner mới hoặc “Sửa” để sửa lại banner

– Nhập tên banner, địa chỉ link tới khi chọn banner
– Click “Choose file” tại “Ảnh/video 1” để up ảnh banner
– Click “Nâng cao” để nhập mô tả về banner và thứ tự hiển thị banner trên app
– Tick chọn hoặc bỏ chọn công khai nếu muốn hiển thị hoặc không hiển thị trên app
– Click “Thêm mới” để thêm mới banner hoặc “Cập nhật” để cập nhật banner mới
– Hình ảnh banner hiển thị trên app:

Sản phẩm & Dịch vụ hot
Xem video

1. Dịch vụ hot

– Để hiển thị dịch vụ hot lên trang chủ của App cần chọn thuộc tính trong phần “Quản lý SP/DV“:

 • Vào “Cài đặt” –> chọn “Quản lý SP/DV
 • Chọn thẻ “Dịch vụ” –> chọn nhóm dịch vụ và tìm tên dịch vụ gốc muốn cho vào danh sách dịch vụ hot
 • Click để chỉnh sửa dịch vụ gốc
 • Click “Nâng cao” để hiển thị cài đặt đặt nâng cao
 • Kéo xuống trường trạng thái và chọn trạng thái “Hàng hot
 • Click “Lưu” để cập nhật trạng thái dịch vụ

2. Sản phẩm hot

– Để hiển thị sản phẩm hot lên trang chủ của App cần chọn thuộc tính trong phần “Quản lý SP/DV“:

 • Vào “Cài đặt” –> chọn “Quản lý SP/DV
 • Chọn thẻ “Sản phẩm” –> chọn nhóm sản phẩm và tìm tên sản phẩm muốn cho vào danh sách sản phẩm hot
 • Click để chỉnh sửa sản phẩm
 • Click “Nâng cao” để hiển thị cài đặt đặt nâng cao
 • Kéo xuống trường trạng thái và chọn trạng thái “Hàng hot
 • Click “Lưu” để cập nhật trạng thái sản phẩm

Bài viết Ưu đãi
Xem video

1. Tạo bài viết
– Vào “WEB & APP” –> chọn “Nội dung / Blogs

– Click chọn “Danh sách bài viết” –> chọn vị trí “App.Tin tức” –> click “Hiển thị” để hiển thị danh sách các bài viết tin tức
– Click “Thêm mới” để thêm mới bài viết
– Nhập mô tả và chi tiết bài viết
– Click và up ảnh đại diện của bài viết (kích thước ảnh 500×300 px)
– Click “Nâng cao” để hiển thị phần nâng cao. Nhập thứ tự hiển thị bài viết
– Click “Thêm mới” để thêm mới bài viết

2. Link bài viết tới mục icon ưu đãi trên menu
– Vị trí của mục ưu đãi trên app

– Tại danh sách bài viết đã tạo, copy ID bài viết ưu đãi

– Vào “WEB & APP” –> chọn “Media / Video

– Click chọn “Danh sách bài viết” –> chọn vị trí “APP.MENU” –> click “Hiển thị” để hiển thị danh sách menu
– Click “Sửa” tại menu ưu đãi

– Paste ID bài viết ưu đãi mới vào thay thế id bài viết cũ
– Click “Cập nhật” để cập nhật bài viết ưu đãi mới vào menu ưu đãi

Hình ảnh khách hàng
Xem video

– Vào “WEB & APP” –> chọn “Media / Video

– Click chọn “Danh sách quảng cáo” –> chọn vị trí “App.AfterBefore” –> click “Hiển thị” để hiển thị ảnh khách hàng
– Click “Thêm mới” để thêm mới hình ảnh khách hàng
– Click “Nâng cao” để hiển thị cài đặt nâng cao

– Nhập tên khách hàng (tên video/media)
– Click “Choose File” tại “Ảnh/video 1” để up ảnh của khách hàng trước khi làm dịch vụ (kích thước ảnh 600×370 px)
– Click “Choose File” tại “Ảnh/video 2” để up ảnh của khách hàng sau khi làm dịch vụ (kích thước ảnh 600×370 px)
– Nhập thứ tự hiển thị ảnh khách hàng
– Click “Thêm mới” để thêm mới hoặc click “Cập nhật” để cập nhật

– Để thay hình ảnh khách hàng, click “sửa
– Để xóa hình ảnh khách hàng, click “xóa

Blogs & Tin tức
Xem video

– Vào “WEB & APP” –> chọn “Nội dung / Blogs

– Click chọn “Danh sách bài viết” –> chọn vị trí “App.Tin tức” –> click “Hiển thị” để hiển thị danh sách các bài viết tin tức
– Click “Thêm mới” để thêm mới bài viết
– Nhập mô tả và chi tiết bài viết
– Click và up ảnh đại diện của bài viết (kích thước ảnh 500×300 px)
– Click “Nâng cao” để hiển thị phần nâng cao. Nhập thứ tự hiển thị bài viết
– Click “Thêm mới” để thêm mới bài viết

– Để sửa bài viết, click “sửa”
– Để xóa bài viết, click “xóa”

Hôm nay sale gì?
Xem video

Phần hiển thị “Hôm nay sale gi?” trên App

1. Dịch vụ sale

– Để hiển thị dịch vụ sale vào mục “Hôm nay sale gì?” của App cần chọn thuộc tính trong phần “Quản lý SP/DV“:

 • Vào “Cài đặt” –> chọn “Quản lý SP/DV
 • Chọn thẻ “Dịch vụ” –> chọn nhóm dịch vụ và tìm tên dịch vụ gốc muốn cho vào “hôm nay sale gì?”
 • Click “+” bên dưới dịch vụ gốc để hiển thị các thẻ liệu trình

 • Click tại liệu trình đang sale để chỉnh sửa
 • Click “Nâng cao” để hiển thị cài đặt đặt nâng cao
 • Kéo xuống trường trạng thái và chọn trạng thái “Hàng sale
 • Click “Lưu” để cập nhật trạng thái dịch vụ

2. Sản phẩm sale

– Để hiển thị sản phẩm sale trong mục hôm nay sale gì của App cần chọn thuộc tính trong phần “Quản lý SP/DV“:

 • Vào “Cài đặt” –> chọn “Quản lý SP/DV
 • Chọn thẻ “Sản phẩm” –> chọn nhóm sản phẩm và tìm tên sản phẩm muốn cho vào “hôm nay sale gì?”
 • Click để chỉnh sửa sản phẩm
 • Click “Nâng cao” để hiển thị cài đặt đặt nâng cao
 • Kéo xuống trường trạng thái và chọn trạng thái “Hàng sale
 • Click “Lưu” để cập nhật trạng thái sản phẩm

Thông báo APP
Xem video

– Vào “WEB & APP” –> chọn “Thông báo App

– Click “Tạo mới” để tạo thông báo

 • Nhập tiêu đề thông báo
 • Nhập nội dung thông báo
 • Chọn danh sách khách hàng nhận thông báo trên App
 • Chọn danh sách nhân viên nhận thông báo trên App
 • Click “Gửi ngay” để gửi thông báo tới khách hàng và nhân viên đã chọn

– Trường hợp muốn tạo thông báo trước và gửi sau, tick chọn “Đặt lịch gửi” và chọn ngày giờ thông báo. Click “Đặt lịch gửi” để tạo lịch thông báo.
– Nếu thông báo có thay đổi, click “Sửa” để chỉnh sửa nội dung thông báo và gửi thông báo lại
– Click “Xóa” nếu muốn xóa thông báo khỏi danh sách thông báo app

Bộ soạn thảo
Xem video

Những form thêm mới chứa bộ soạn thảo :

 • Cài đặt sản phẩm & dịch vụ
 • Chi tiết và mô tả bài viết nội dung/ Blogs

Chi tiết bộ soạn thảo :

Trong công cụ nổi bật hỗ trợ người dùng trong bộ soạn thảo như :

1. Điều chỉnh về font chữ, kiểu chữ, màu chữ

2. Điều chỉnh căn lề trái, phải, giữa

Ngoài ra cần lưu ý công cụ giúp bạn tạo các đoạn văn bản trích dẫn trong bài viết như sau:

 

3. ADD link chuyển tiếp

Để thực hiện add link chuyển tiếp ta bôi đen vùng chọn, sau đó chọn công cụ để nhập link đích muốn chuyển tới. Nhập link vào form hiển thị và click “Lưu” để hoàn tất.

 

4. Chèn hình ảnh, video

Sử dụng công cụ để upload ảnh vào bài viết của bạn. Lưu ý khi upload ảnh muốn điều chỉnh kích thước và vị trí của hình ảnh trong bài viết bạn có thể click vào hình ảnh trong bài viết và điều chỉnh các thông số

Lưu ý ko nhập kích thước thì hình ảnh sẽ giữ nguyên kích thước gốc.

Để upload video vào bài viết bạn sử dụng công cụ tạo các IFRAME, sau đó nhúng link video vào.

Hướng dẫn cách lấy link nhúng video như sau :

Kết quả hiển thi sẽ như sau :

5. Các công cụ khác

Các công cụ còn lại sẽ hỗ trợ các chức năng như tạo bảng, ký tự đầu dòng, …

 

 

Kích thước ảnh tiêu chuẩn
Xem video

Kích thước ảnh chung của hệ thống

 • Kích thước ảnh sản phẩm: Tỉ lệ 1:1 – khuyến cáo: 600×600 pixel
 • Kích thước ảnh dịch vụ: Tỉ lệ: 5:3 – Khuyến cáo: 500×300 pixel
 • Kích thước ảnh đại diện các gói dịch vụ: Tỉ lệ 1:1 – Khuyến cáo: 500×500 pixel
 • Kích thước ảnh đại diện blogs tin tức ( web, app ): Tỉ lệ: 5:3 – Khuyến cáo 500x300pixel
 • Các ảnh sử dụng trong chi tiết bài viết, sản phẩm, dịch vụ: Không giới hạn tỉ lệ tuy nhiên tối đa chiều rộng khoảng 700 pixel ( Dung lượng nhẹ sẽ giúp web,app load nhanh hơn )

Chú ý: Trên website / App có các vị trí ảnh banner khác nhau: Phần này không giới hạn các kích thước theo tỉ lệ – Tuy nhiên nên upload các ảnh cùng 1 tỉ lệ vào 1 vị trí hiển thị để khi hiển thị Slide được đẹp nhất ( kích thước chiều rộng ảnh tối đa 700px )

Công cụ chỉnh sửa hình ảnh
Xem video

Những form chứa công cụ Upload & chỉnh sửa kích thước hình ảnh :

 • Form thêm mới sản phẩm – dịch vụ – phụ phí – nguyên vật liệu
 • Chi tiết nhóm phân loại sản phẩm – dịch vụ
 • Chi tiết nhãn hàng
 • Chi tiết bài viết nội dung/ blogs/ media

Chi tiết bộ công cụ :

Click vào icon để thưc hiện chỉnh sửa kích thước hình ảnh khi upload lên.

Công cụ chỉnh sửa hình ảnh bao gồm:

 • Bộ lọc điều chỉnh màu
 • Điều chỉnh độ sáng
 • Cắt hình ảnh theo tỷ lệ
 • Điều chỉnh kích thước hình ảnh (resize)
 • Các công cụ khác như ROTATE, FLIP,…