Danh sách
Danh sách nhân viên
Xem video

– Quản lý nhân viên trong hệ thống ta truy cập trên menu trái : Cài đặt -> Quản lý nhân viên

– Hệ thống quản lý nhân viên theo từng cơ sở :

– Mỗi cơ sở trên hệ thống sẽ có các nhóm quyền cố định như : Nhân viên lễ tân, Nhân viên dịch vụ, Giám đốc, Nhân viên kho, Kế toán
– Các nhân viên thuộc nhóm quyền nào sẽ được quyền truy cập tương ứng trên hệ thống
– Ngoài ra, có 1 khối hệ thống, nhân viên có quyền trong nhóm hệ thống này sẽ được phép truy cập chức năng được phân trên toàn hệ thống

Thêm mới nhân viên – Phân quyền
Xem video

Các phương thức thêm mới nhân viên :

 • Tạo mới nhân viên -> Chọn nhóm quyền cho nhân viên
 • Tạo mới nhân viên trong nhóm quyền có sẵn

Trường hợp 1 :
– Truy cập phần Cài đặt -> Quản lý nhân viên -> Click
– Form thêm mới nhân viên hiển thị :

(1) Nhập họ tên nhân viên
(2) User đăng nhập của tài khoản nhân viên – Mật khẩu mặc định là 1234, có thể tùy chỉnh trực tiếp
(3) Lựa chọn quyền cho nhân viên

 • Kế toán : Quản lý thu chi tại cơ sở, có thể tạo thêm các khoản thu chi ngoài và thưởng phạt nhân viên
 • Giám đốc : Quản lý báo cáo, tạo mới và phân quyền nhân viên tại điểm
 • Lễ tân : Quản lý khách hàng, đơn hàng, đặt lịch, thanh toán, checkin làm dịch vụ
 • Nhân viên dịch vụ : Kỹ thuật viên làm dịch vụ tại SPA/ Thẩm mỹ viện
 • Quản lý kho : Kiểm soát hàng tồn, nhập xuất kho tại điểm

Trường hợp 2 :
– Xác định nhóm quyền của nhân viên cần tạo, click trực tiếp vào icon để thêm mới nhân viên
– Form thêm mới sẽ được tích sẵn nhóm quyền, nhập tên nhân viên, userMật khẩu đăng nhập sẽ được tự động tạo tương tự trường hợp 1
– Ngoài ra có thể chọn thêm các quyền khác phân cho user nếu cần
– Nếu nhân viên đó có quyền cả trên điểm khác thì ta thực hiện ADD user vào nhóm quyền tại điểm đó. Cách add như sau :

 • Chọn nhóm quyền cần add nhân viên thêm vào
 • Click icon , nhập user nhân viên vào ô tìm kiếm. Hiển thị đúng kết quả và click chọn user là hoàn thành viêc ADD thêm quyền cho user

– Khi click vào icon sẽ hiển thị danh sách nhân viên thuộc nhóm quyền đó. Ta có thể chỉnh sửa hoặc xóa nhân viên khỏi quyền đó.
Lưu ý : Trong trường hợp nhân viên nghỉ ta thực hiện xóa bỏ toàn bộ quyền cho nhân viên, không nên xóa nhân viên khỏi hệ thống

Lương & Chính sách
Xem video

– Truy cập theo menu : Cài đặt -> Quản lý nhân viên -> Lương và Chính sách để cấu hình lương cơ bản, cấp bậc nhân viên, Phụ cấp (theo ngày & theo tháng), giữ lương, Ngày công yêu cầu, ngày phép

Trong cấu hình ngày công yêu cầu ta có thể tùy chọn 1 trong 2 cách cấu hình :

 • Theo ngày công cố định trong tháng : luôn yêu cầu số công cố định trong mọi tháng
 • Theo ngày nghỉ cố định trong tháng : 1 tháng được nghỉ 3 ngày thì tháng 30 ngày -> 27 công, tháng 31 ngày -> 28 công

Sau khi cấu hình xong thực hiện Lưu
Ngoài việc cấu hình cho tháng hiện tại ta có thể cấu hình thêm cho các tháng sau nếu cần. Click vào icon hiển thị bộ lọc :

Cấu hình nâng cao
Xem video