Danh sách
Gửi notification web qua trình duyệt
Xem video

TẠO THÔNG BÁO GỬI QUA WEB

– Khi khách hàng vào web của bạn sẽ hiện ra thông báo như frame (1).

– Click  “Allow”, khi bạn tạo 1 thông báo trong phần mềm thì sẽ hiển thị thông báo như frame (2).

Lưu ý: Thông báo xuất hiện ngay cả khi khách hàng không xem website của mình, thậm chí cả khi đang không bật trình duyệt web

PHẦN TẠO THÔNG BÁO TRONG PHẦN MỀM

Bước 1: Vào mục WEBSITE -> Click “Thông báo” -> Click  “+

Bước 2: Tạo thông tin chi tiết notification.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) : Nhập tiêu đề thông báo.

(2) : Chọn thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ hay mã khuyến mãi, … nếu cần.

(3) : Nhập nội dung thông báo.

(4) : Click vào “Gửi” để hoàn tất việc tạo thông báo.